Opłaty za usługi związane z kartą płatniczą Paysera

Zarządzanie kartą

Paysera świadczy wszystkie standardowe usługi karty płatniczej, pod warunkiem, że są możliwości techniczne i takie usługi bezpodstawnie nie zwiększają ceny karty - gdyż opłaty z nią związane są odpowiednikiem jej kosztów własnych, tzn. są równe opłatom nakładanym na nas przez partnerów biznesowych.

Usługa Cena
Wydanie karty dla klientów indywidualnych 3,00 EUR (od 3 do 15 EUR obywatelom państw spoza obszaru EOG)
Wydanie karty biznesowej 5,00 EUR
Dostawa karty W zależności od wybranego sposobu dostawy (+opłata za wydanie karty)
Wydanie karty w trybie pilnym Usługa niedostępna
Aktywacja karty (tylko internetowo) Bezpłatnie
Opłata miesięczna za pierwszą posiadaną kartę (pobierane z góry za nadchodzący miesiąc) 0,75 EUR
Opłata miesięczna za drugą (i każdą kolejną) kartę (jeśli jest powiązana z tym samym rachunkiem co pierwsza) Bezpłatnie
Odwołanie zamówienia karty albo zrezygnowanie z już zamówionej 3,00 EUR
Rezygnacja z aktywnej karty Bezpłatnie
Zamiana karty (w przypadku utraty) Opłata taka sama, jak podczas zamawiania pierwszej karty
Rozliczanie się w EUR w sklepach w krajach UE Bezpłatnie
Rozliczanie się w BGN w sklepach w Bułgarii Bezpłatnie
Rozliczanie się w sklepach w krajach UE w innej walucie 0,10 EUR + 0,70 %*
Rozliczanie się w sklepach w krajach spoza UE w innej walucie 0,10 EUR + 1,20 %*
Zwrot płatności (nie dotyczy, w przypadku niewydania pieniędzy przez bankomat) 15,00 EUR
Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków Usługa niedostępna
Karta z indywidualnym wzorem graficznym Usługa niedostępna

Operacje gotówkowe w bankomatach

Usługa Opłata
Wypłata gotówki w UE (obszarze euro), w EUR 1,00 EUR
Wypłata gotówki w Bułgarii w BGN 1,00 EUR
Wypłata gotówki w UE, w innych walutach 1,00 EUR + 1,80 %*
Wypłata gotówki w innych krajach, w dowolnej walucie 1,50 EUR + 1,80 %*
Wpłata gotówki Niedostępna
Sprawdzanie salda 0,30 EUR

Limity na operacje

Usługa Opłata
Maksymalna kwota transakcji dla jednego dnia 10 000 EUR
Maksymalna kwota wypłaty gotówki 600 EUR

*Prowizja za wymianę waluty w procentach od kursu Visa.

Dodatkowe informacje

  • Okres ważności karty – 4 lata.
  • Kod kreskowy na karcie jest używany do zasilenia konta w punktach obsługi klienta partnerów na Litwie.
  • Po wygaśnięciu ważności, nowa karta jest zamawiana automatycznie, jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy była wykonana przynajmniej jedna operacja kartą.
  • Wydawca Karty – Contis Financial Services LTD, adres siedziby: Navigation House, Belmont Wharf, Skipton, North Yorkshire, BD23 1RL, Anglia, kod podmiotu prawnego: 06085862, posiada licencję instytucji pieniądza elektronicznego (numer rejestracji 900025), wydaną przez właściwy organ nadzoru - Financial Conduct Authority (FCA).