Opłaty za dodatkowe usługi dotyczące przelewów

Większość usług Paysera świadczy klientom za koszt własny. Najczęściej koszt własny stanowią opłaty stosowane dla nas przez partnerów, ale czasami świadczenie usługi potrzebuje też dużo zasobów ludzkich, i dlatego kosztuje dodatkowo.

Usługa Cena
Księgowanie środków pieniężnych na rachunek według instrukcji Bezpłatnie
Opłata za błędne zasilenie konta, gdy płatność jest wykonywana wskazując nieprawidłowy tytuł płatności 1,00 EUR
Opłata za błędne zasilenie konta, gdy jest ono wykonywane do tego banku, który jest wskazany w instrukcji 1,00 % od kwoty przelewu,
ale nie więcej, niż 13,03 EUR + rzeczywiste koszty banku
Opłata za zwrot środków, gdy płatność nie może być zaliczona na rachunek odbiorcy (np. z powodu nieprawidłowych danych płatności) 1,00 EUR + rzeczywiste koszty banku
Sprecyzowanie danych/odwołanie**/przegląd przelewu międzynarodowego, gdy przelew jest już wysłany z systemu Paysera 1,45 EUR + rzeczywiste koszty banku
(od 10,00 EUR do 80,00 EUR)*
Odwołanie przelewu SEPA i SEPA Instant** 2,00 EUR gdy przelew jeszcze nie został wysłany z Paysera
10,00 EUR gdy przelew już został wysłany z Paysera i jeszcze nie ubiegło 10 dni kalendarzowych
21,45 EUR gdy przelew już wysłany z Paysera i już ubiegło 10 dni kalendarzowych
Odwołanie pilnego przelewu w EUR na Litwie** 1,45 EUR + rzeczywiste koszty banku (od 0,29 EUR do 29,00 EUR)*
Potwierdzenie bankiem korespondentem wykonania międzynarodowego przelewu lub podanie kopii wiadomości (kopia SWIFT) od 10,00 EUR do 20,00 EUR
Opłata systemu informacyjnego ograniczenia środków pieniężnych (PLAIS) Opłata systemu informacyjnego + 1,00 EUR
(opłata Paysera za przymusowe pobranie środków pieniężnych)

* Cena zależy od opłat pobieranych przez bank korespondenta.

** W razie anulowania przelewu: termin zwrotu środków zależy od zgody odbiorcy na zwrot środków. Zwrot środków może potrwać do miesiąca (SEPA – do 10 dni). Może być zwrócona nie cała kwota, co zależy od prowizji pobieranych przez bank odbiorcy lub bank korespondenta. Prowizja za inicjowanie anulowania przelewu jest pobierana zawsze.