Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 16.09.2019

Regulamin korzystania z karty debetowej Paysera VISA

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Twojego rachunku karty debetowej Paysera VISA oraz karty debetowej Paysera VISA. Proszę go przeczytać uważnie. Kopię niniejszego Regulaminu możesz pobrać w dowolnym czasie ze strony internetowej Twojego rachunku. Zaloguj się poprzez naszą stronę internetową.

W niniejszym Regulaminie:

"Dystrybutor" odnosi się do strony trzeciej Paysera LT, UAB, NIP 300060819; Licencja pieniądza elektronicznego Nr. 1, wydana 27.09.2012; licencję wydał i nadzoru dokonuje Bank Litwy www.lb.lt; dane o „Paysera LT“, UAB, są gromadzone i chronione w Rejestrze Pomiotów Prawnych Republiki Litewskiej, który dostarcza Tobie rachunek oraz kartę w naszym imieniu.

"Ty" odnosi się do posiadacza rachunku, który jest autoryzowanym użytkownikiem rachunku karty debetowej Paysera VISA oraz karty debetowej Paysera VISA, a także do dowolnego dodatkowego posiadacza rachunku.

„My”, „nas” lub „nasz” odnosi się do Contis Financial Services Ltd lub dystrybutora działającego w naszym imieniu.
 

W razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z działem obsługi klienta:

 • Telefon: +44 20 80996963 (obowiązują standardowe stawki geograficzne);
 • E-mail: pomoc@paysera.com;
 • Online: Zaloguj się na swoje konto karty debetowej Paysera Visa na www.paysera.pl, kliknij przycisk Napisz do nas, aby wysłać bezpieczną wiadomość;
 • Aplikacja mobilna: kliknij Pomoc w aplikacji mobilnej karty debetowej Paysera Visa i wyślij do nas wiadomość;
 • Poczta: Paysera, ul. Pilaitės 16, Wilno, Litwa.

 

Twój rachunek karty debetowej Paysera Visa i karta debetowa Visa są wydawane przez Contis Financial Services Limited, Navigation House, Belmont Wharf, Skipton, North Yorkshire, BD23 1RL, który jest upoważniony przez Władzę do spraw finansowych (z ang. Financial Conduct Authority) zgodnie z Regulaminem pieniądza elektronicznego 2011 (numer rejestracyjny 900025) jako emitent pieniądza elektronicznego.

Dystrybutorem Twojej karty Paysera jest „Paysera LT“, UAB, NIP 300060819; Licencja instytucji pieniądza elektronicznego Nr 1, wydana 27.09.2012; licencję wydał i nadzoru dokonuje Bank Litwy; dane o „Paysera LT“, UAB, są gromadzone i chronione w Rejestrze Pomiotów Prawnych Republiki Litewskiej.

1. Co to jest rachunek i karta debetowa Paysera VISA?

Rachunek karty debetowej Paysera VISA to rachunek pieniądza elektronicznego, z którego można dokonywać i na który można otrzymywać płatności.

Karta debetowa Paysera VISA to karta debetowa VISA, która może być używana na całym świecie wszędzie, gdzie jest akceptowana karta VISA. Karty VISA można używać online, w sklepach, przez telefon lub do wypłaty gotówki z bankomatu.

Możesz wydać tylko te pieniądze, które wpłaciłeś na konto karty debetowej Paysera VISA, więc przed dokonaniem przelewu lub użyciem karty musisz upewnić się, że na koncie karty debetowej Paysera VISA jest wystarczająca ilość środków. Środki na rachunku karty debetowej Paysera VISA nie są depozytami bankowymi i nie są oprocentowane.

2. Kto może ubiegać się o rachunek oraz kartę debetową Paysera VISA?

Musisz mieć co najmniej 16 lat i być rezydentem EOG, aby otrzymać konto i kartę debetową Paysera VISA. Możesz ubiegać się o rachunek oraz kartę tylko jeśli jesteś klientem Dystrybutora (masz otworzone konto Paysera i wykonane procedury należytej staranności (z ang. due diligence) wymagane przez Dystrybutora, a także potwierdziłeś swoją tożsamość). Aby otworzyć konto musisz podać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, abyśmy mogli z Tobą się skontaktować. Liczba rachunków jest ograniczona do czterech rachunków dla klienta prywatnego i 20 rachunków dla klienta biznesowego dla każdego adresu zamieszkania.

3. Czy mogę zamówić dodatkową kartę debetową Paysera VISA na moim koncie dla kogoś innego?

Możesz wnioskować o dodatkową kartę debetową Paysera VISA dla dodatkowego posiadacza karty, za którą może być pobrana opłata określona w Tabeli opłat i limitów). Dodatkowe posiadacze kart muszą mieć co najmniej 13 lat. Wnioskując o dodatkowego posiadacza karty zgadzasz się, abyśmy wydali mu kartę i aby on mógł autoryzować transakcje w Twoim imieniu. Dodatkowy posiadacz karty dzieli z Tobą saldo i limity na koncie karty debetowej Paysera VISA.

Musisz zapewnić, że posiadacz dodatkowej karty Paysera postępuje zgodnie z niniejszym Regulaminem, Ogólną umową o świadczenie usług płatniczych i innymi stosowanymi przepisami oraz ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania posiadacza karty.

Zgadasz się ponosić odpowiedzialność za wszystkie transakcje przeprowadzone przez dowolnego dodatkowego posiadacza karty, za korzystanie z dodatkowej karty oraz za wszelkie obowiązujące opłaty i prowizje, które może ponieść dodatkowy posiadacz karty.

4. Jak mogę ubiegać się o rachunek karty debetowej Paysera VISA?

Możesz złożyć wniosek za pośrednictwem Dystrybutora na naszej stronie internetowej. Zanim otworzymy dla Ciebie rachunek i wystawimy Ci kartę, możemy wymagać dowodu tożsamości i adresu zamieszkania, a także może być konieczne sprawdzenie informacji o Tobie sposobem elektronicznym.

Przy zamawianiu karty (kart), należy mieć wystarczającą ilość środków na rachunku Paysera, aby zapłacić za wydanie karty, dostawę, a także miesięczną opłatę za obsługę karty. Jeśli kwota środków na rachunku Paysera jest niewystarczająca, nie będzie można zamówić karty (kart).

Opłaty za wydanie karty oraz dostawę są automatycznie pobierane przy zamówieniu, a miesięczna opłata za utrzymanie karty jest pobierana w chwili aktywacji karty.

Karta zostanie dostarczona Klientowi pocztą na wskazany adres w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od zamówienia. Jeżeli Klient nie otrzyma Karty w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, Klient powinien poinformować o tym Instytucję.

Jeśli zostanie ustalone, że Klient nie otrzymał Karty nie z winy Klienta, wysłana do Klienta Karta będzie zablokowana na stale, a nowa Karta zostanie wyprodukowana i wysyłana do Klienta bezpłatnie. Jeśli klient również nie otrzyma drugiej karty, nową kartę on będzie mógł odebrać w biurze Paysera.

5. Jak zacząć?

Jak tylko otrzymasz kartę, musisz podpisać się na pasku podpisu na odwrotnej stronie karty.

Następnie musisz aktywować kartę. Możesz to zrobić logując się na swoje konto karty debetowej Paysera Visa pod adresem www.paysera.pl

Musisz również uzyskać swój PIN, aby autoryzować transakcje typu chip-and-pin i wypłaty z bankomatów. Kod PIN możesz otrzymać po aktywowaniu karty, na swoim koncie internetowym.

Aktywując swoją kartę akceptujesz niniejszy Regulamin. Wszystkie postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych dla klientów prywatnych lub biznesowych oraz Załącznik „Środki płatnicze” mają również zastosowanie do Ciebie (odnośnie otwarcia rachunku).

Kartę należy aktywować w ciągu 3 miesięcy od jej wystawienia. W przeciwnym wypadku karta może zostać automatycznie anulowana, a Twój rachunek może zostać zamknięty.

Jeśli zamówiłeś kartę dla kogoś innego, Twoim obowiązkiem jest podanie tej osobie informacji wymaganych do aktywacji karty i uzyskania kodu PIN. Jeśli ta osoba zacznie korzystać z karty, potraktujemy to jako potwierdzenie, że przekazałeś jej niniejszy Regulamin, a ta osoba się z nim zgodziła.

W przypadku uszkodzenia koperty lub podejrzenia, że karta mogła zostać wyjęta z koperty, nie należy aktywować karty otrzymanej pocztą, lecz poinformować o tym Dystrybutora (w ciągu 24 godzin) i zwrócić kopertę z kartą dla Dystrybutora.

6. Jak mogę zmienić mój osobisty kod PIN?

Jeśli chcesz zmienić swój kod PIN, możesz to zrobić w bankomacie na terytorium Wielkiej Brytanii, który oferuje tę usługę.

Przypomnienie numeru PIN możesz uzyskać poprzez swoje konto internetowe na witrynie www.paysera.pl.

7.Jak mogę zasilić swój rachunek karty debetowej Paysera Visa?

Możesz zasilić swój rachunek poprzez swoje konto pod adresem www.paysera.pl.

Czas potrzebny na zasilenie Twojego rachunku będzie zależał od wybranego sposobu wpłaty środków. Nie możesz wpłacić środków na swój rachunek przelewem z salda karty kredytowej. Możesz wpłacać środki tylko z dodatniego salda na rachunku.

Za każdą płatność na Twój rachunek może być naliczana opłata, dlatego polecamy zapoznać się z Tabelą opłat i limitów. Pewne minimalne i maksymalne limity oraz wymagania dotyczące użytkowania są stosowane wobec Twojego rachunku oraz karty; takie limity i wymagania są szczegółowo opisane w Tabeli opłat i limitów).

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiejkolwiek konkretnej płatności, jeśli podejrzewamy jakąkolwiek nieuczciwą działalność lub w przypadku innych wyjątkowych okoliczności.

Jak tylko otrzymamy środki, które wpłaciłeś, zobaczysz je na Twoim rachunku i od razu będziesz mógł z nich korzystać. Mogą zaistnieć sytuacje, w których opóźnimy przekazanie środków na Twój rachunek maksymalnie do trzech dni roboczych. Może się tak zdarzyć, gdy będziemy musieli potwierdzić transakcję z bankiem wysyłającym.

Jeśli na konto przez pomyłkę wpłynie nadpłata, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia rachunku nadwyżką w celu skorygowania transakcji płatniczej.

Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie wystarczającej ilości środków w dostępnym saldzie, abyśmy mogli autoryzować Twoje transakcje.

8. Jak działają transakcje?

Pierwszym krokiem będzie wykonanie instrukcji sprzedawcy lub bankomatu w celu autoryzacji transakcji.

Transakcja kartą jest autoryzowana, gdy:

 • wprowadzisz swój kod PIN lub podasz inny kod bezpieczeństwa;
 • podasz dane swojej karty i (lub) dowolne inne żądane dane; albo
 • przyłożysz lub przeciągniesz kartą przez czytnik kart.

Podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że sprzedawca lub bankomat zaakceptuje Twoją kartę.

Transakcja na rachunku jest autoryzowana przez Ciebie, gdy uzyskujesz dostęp do swojego konta online przy użyciu osobistych danych bezpieczeństwa i składasz zlecenie na transakcję. Musisz upewnić się, że podałeś prawidłowe dane rachunku bankowego dla każdej płatności, którą składasz ze swojego rachunku.

Ponadto, może być konieczne podanie jednorazowego kodu dostępu lub innych informacji bezpieczeństwa, w tym informacji biometrycznych, w celu autoryzacji transakcji lub wprowadzenia zmian na rachunku. Jednorazowe hasła zostaną wysłane na numer telefonu komórkowego zarejestrowanego na Twoim koncie.

Jak tylko transakcja zostanie autoryzowana, odejmiemy wartość transakcji od dostępnego salda na Twoim rachunku. Opłaty mogą być potrącane w chwili autoryzacji lub gdy transakcja zostaje potwierdzona przez system Visa. Pełny podział każdej transakcji, w tym opłaty, będzie dostępny do przeglądania na Twoim koncie internetowym.

Po otrzymaniu autoryzacji transakcji przelejemy środki dla sprzedawcy w ciągu 3 dni. Transakcja zostanie otrzymana w następujący sposób:

 • w przypadku transakcji kartą debetową Visa – w chwili otrzymania polecenia na wykonanie transakcji od sprzedawcy lub operatora bankomatu;

9. Czy mogę anulować transakcję?

Ogólnie, autoryzacja transakcji nie może być przez Ciebie cofnięta. Jednak, wycofanie autoryzacji może być możliwe w przypadku autoryzacji transakcji, data realizacji której jest w przyszłości. W przypadku uzgodnienia określonej daty nie można odwołać zlecenia płatniczego po zakończeniu dnia roboczego poprzedzającego uzgodnioną datę.

Aby cofnąć autoryzację płatności cyklicznej kartą debetową Visa, musisz powiadomić sprzedawcę przed zakończeniem jego dnia roboczego przed dniem, w którym miała nastąpić transakcja, a także przekazać nam kopię zawiadomienia na żądanie.

Możemy obciążyć Ciebie opłatą za anulowanie, jeśli transakcja została przez Ciebie odwołana na podstawie tego punktu (patrz Tabela płat i limitów).

10. Czy mogę zapłacić w obcej walucie?

Twoja karta jest denominowana w euro. Jeśli dokonasz zakupu lub wypłaty z bankomatu w dowolnej innej walucie, przeliczymy kwotę na euro według kursu wymiany ustalonego przez VISA w dniu, w którym przetwarza się transakcja, który może różnić się od faktycznej daty transakcji.

Do każdej z tych transakcji będzie miała zastosowanie opłata za transakcję międzynarodową (patrz tabela Opłat i Limitów).

Po dodaniu środków do rachunku karty debetowej Paysera Visa w walucie innej niż euro, waluta jest automatycznie przeliczana zgodnie z obowiązującym w danej chwili kursem wymiany walut Dystrybutora, który jest stale aktualizowany i publikowany na stronie Paysera.

Wszelkie zmiany kursu wymiany stosowanego do przeliczania transakcji zagranicznych będą dokonywane natychmiast. Kurs wymiany dla transakcji dokonanej w walucie innej niż euro w konkretnym dniu można znaleźć na witrynie VISA.

11. Czy jest coś, czego nie mogę kupić za pomocą mojej karty debetowej Visa Paysera ?

Nie możesz używać swojej karty do celów niezgodnych z prawem. Nie można jej również wykorzystać do ograniczonej liczby określonych transakcji. Szczegóły znajdują się w Ogólnej umowie o świadczenie usług płatniczych (pkt. 9) i na naszej stronie internetowej.

12. Jak mogę sprawdzić rachunek karty debetowej Paysera Visa?

Możesz sprawdzić swój rachunek, uzyskując bezpieczny dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej. Twój wyciąg z rachunku pokaże:

 • informacje o płatniku każdej transakcji oraz odniesienie umożliwiające identyfikację każdej transakcji płatniczej;
 • kwota transakcji podana w walucie, w której transakcja została zapłacona lub zaksięgowana na rachunek;
 • wysokość opłat za transakcję;
 • kurs wymiany stosowany podczas transakcji płatniczej (w stosownych przypadkach); i
 • data autoryzacji lub zaksięgowania transakcji na rachunku.

Informacje te są dostępne przez cały czas za pośrednictwem witryny konta internetowego, są dostępne bezpłatnie i mogą być przechowywane i powielane w razie potrzeby.

Wyciągi w formie papierowej są dostępne na żądanie i podlegają opłacie (patrz Tabela opłat i limitów).

13. Jak długo jest ważna karta debetowa Paysera VISA?

Twoja karta będzie ważna przez 4 lata. Po upływie terminu ważności nie będzie można korzystać z karty. Niniejsza umowa wygasa, gdy karta zostanie anulowana lub wygaśnie i nie zostanie zamieniona na nową.

Po wygaśnięciu ważności karty (kart), nowa karta (karty) jest wydawana automatycznie (jeśli w ciągu 90 dni przed datą wygaśnięcia karty zostały wykonane transakcje płatnicze za pomocą karty i (lub) konta Paysera), wysyłając ją na adres wskazany przez Ciebie w systemie www.paysera.pl.
Jeśli nie chcesz otrzymać nowej karty (kart) lub chcesz aby one były dostarczone na inny adres, musisz to wskazać na koncie internetowym w systemie www.paysera.pl nie później, niż 30 dni przed wygaśnięciem ważności karty (kart) zgodnie z instrukcją podaną w systemie www.paysera.pl.

Za wydanie i dostawę nowej karty (kart) pobierane są standardowe opłaty wskazane na witrynie Paysera, które są automatycznie potrącane z Twoich rachunków Paysera. Nowa karta (karty) nie jest produkowana ani dostarczana, dopóki nie zostaną uiszczone wszystkie powiązane opłaty.

14. Czy istnieją limity na wydatki konta karty debetowej Paysera Visa i karty?

Możesz wydać tylko te pieniądze, które zostały wpłacone na Twój rachunek. Limity dotyczą również codziennych wypłat z bankomatów, a inne limity mogą dotyczyć kwoty wydatków i liczby transakcji, których można dokonać. Więcej informacji znajduje się w Tabeli opłat i limitów oraz na witrynie konta internetowego.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu transakcja zostanie zrealizowana, chociaż na Twoim rachunku będzie niewystarczająco środków, będziesz musiał zwrócić nam niedostarczającą kwotę, chyba że jest to spowodowane błędem sprzedawcy, z którym dokonałeś transakcji.

Możemy pobrać niedostarczającą kwotę z dowolnej karty, którą masz u nas, lub ze środków, które później wpłacisz na swój rachunek. Możemy zawiesić Twoje karty do chwili przywrócenia dodatniego salda.

15. Co się stanie, jeśli obciążono mnie większą niż należy opłatą lub opłatą za transakcje, których nie wykonałem?

Jeśli kwestionujesz transakcję przetworzoną na Twojej karcie, najpierw należy skontaktować się ze sprzedawcą, ponieważ może to doprowadzić do najszybszego rozwiązania problemu. Jeśli sporu nie można rozwiązać ze sprzedawcą lub kwestionujesz jakąkolwiek inną transakcję na rachunku, należy skontaktować się z nami bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 13 miesięcy od chwili, gdy dowiesz się o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej.

W przypadku poinformowania nas o tym, że dokonana płatność nie została przez Ciebie autoryzowana zgodnie z niniejszym Regulaminem i Ty podjąłeś wszelkie uzasadnione kroki w celu zachowania bezpieczeństwa spersonalizowanych informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz karty, a także nie ujawniłeś nikomu numeru PIN ani informacji dotyczących bezpieczeństwa i nie wykonałeś żadnych nieuczciwych działań:
a) zwrócimy Ci kwotę nieautoryzowanej płatności; i
b) przywrócimy obciążony rachunek płatniczy do stanu, w jakim on byłby, gdyby nie nastąpiła nieautoryzowana płatność.

Poza tym, nie będziemy ponosić wobec Ciebie dalszej odpowiedzialności. Jeżeli podane przez Ciebie dane odbiorcy są nieprawidłowe, nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie transakcji płatniczej, ale dołożymy uzasadnionych starań, aby odzyskać środki zaangażowane w transakcję płatniczą i powiadomimy Cię o wyniku.

Możesz być uprawniony do żądania zwrotu pieniędzy dotyczących transakcji, jeśli:

 • transakcja nie została autoryzowana na podstawie niniejszego Regulaminu;
 • ponosimy odpowiedzialność za transakcję, której nie zrealizowaliśmy lub wykonaliśmy nieprawidłowo.

 

W takich przypadkach zwrócimy Ci kwotę niewykonanej lub wadliwej transakcji płatniczej i przywrócimy obciążony rachunek płatniczy do stanu, w którym byłby, gdyby nie doszło do wadliwej transakcji płatniczej. Zwrócimy Ci również: (a) wszelkie bezpośrednie opłaty, za które jesteś odpowiedzialny; oraz
(b) wszelkie odsetki, które musisz zapłacić w wyniku niewykonania lub wadliwego wykonania transakcji płatniczej.

16. Co z bezpieczeństwem?

Musisz zachować bezpieczeństwo swoich danych uwierzytelniających karty i nie pozwolić nikomu ich znać ani z nich korzystać. Musisz stale utrzymywać w tajemnicy swoje informacje dotyczące bezpieczeństwa; nigdy nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN ani informacji dotyczących bezpieczeństwa i nie przechowuj szczegółów numeru PIN razem z kartą. Informacje dotyczące bezpieczeństwa obejmują dane do logowania i hasło używane do uzyskania dostępu do konta lub innej witryny, na której przechowywane są dane karty lub konta. Zalecamy również regularne sprawdzanie salda na rachunku logując się na swoje konto na stronie internetowej lub kontaktując się z Centrum obsługi klienta.

17. Co się stanie, jeśli moja karta debetowa Paysera Visa zostanie zgubiona lub skradziona albo bezpieczeństwo danych mojego konta zostanie zagrożone?

Jeśli zgubisz swoją kartę club zostanie ona skradziona lub podejrzewasz, że ktoś inny znalazł Twój kod PIN lub informacje bezpieczeństwa albo uzyskał dostęp do Twojego konta bez Twojej zgody, musisz nas o tym powiadomić bez zbędnej zwłoki dzwoniąc do nas lub logując się do swojego konta na stronie internetowej.

Twoja karta zostanie natychmiast anulowana, a Twoje konto może zostać zablokowane. Mamy specjalną linię telefoniczną dla zgubionych lub skradzionych kart; numer tel. +37 0520 71558, połączenia są naliczane według standardowej stawki geograficznej.

Jeśli po zgłoszeniu zgubionej karty znajdziesz ją, nie możesz jej użyć. Przetnij ją na pół przez pole podpisu, pasek magnetyczny i chip.

Jeśli poprosisz nas o to i pod warunkiem, że dostarczysz informacje i pomoc, o którą Cię poprosimy, zbadamy każdą sporną transakcję lub niewłaściwe użycie karty lub rachunku.

Jeśli dochodzenia wykażą, że jakakolwiek kwestionowana transakcja została autoryzowana przez Ciebie lub działałeś w nieuczciwy sposób lub z rażącym niedbalstwem (na przykład, nie dbając o bezpieczeństwo karty, informacji dotyczących bezpieczeństwa lub numeru PIN lub nie powiadamiając nas niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o utracie, kradzieży, przywłaszczeniu lub nieuprawnionym użyciu karty lub rachunku), wówczas nie zwrócimy Ci kwoty transakcji i będziesz w pełni odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku nieuprawnionego użycia karty lub rachunku.

Jeśli dochodzenia wykażą, że nie działałeś w nieuczciwy sposób lub z rażącym niedbalstwem, maksymalna strata lub odpowiedzialność wobec nas za jakąkolwiek nieautoryzowaną transakcję zostanie ograniczona do 50 euro , a my dokonamy zwrotu pieniędzy tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania powiadomienia.

18. Czy transakcja może być zablokowana bez mojej zgody?

Możemy odmówić przelewu transakcji:

 • jeśli jesteśmy zaniepokojeni bezpieczeństwem Twojej karty lub rachunku albo podejrzewamy, że Twoja karta lub rachunek jest wykorzystywany w nieautoryzowany lub nieuczciwy sposób;
 • jeśli w chwili transakcji na Twój rachunek nie zostanie wpłacono wystarczająco środków, aby pokryć kwotę transakcji i wszelkie stosowane opłaty;
 • jeśli saldo na Twoim rachunku jest ujemne;
 • jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że nie korzystasz z karty lub rachunku zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 • jeśli uważamy, że transakcja jest potencjalnie podejrzana lub nielegalna (na przykład, jeśli uważamy, że transakcja jest dokonywana w nieuczciwy sposób); lub
 • z powodu błędów, awarii (mechanicznych lub innych) lub odmowy w przetworzeniu transakcji przez sprzedawców, podmiotów przetwarzających płatności lub systemy płatności, takie jak Visa, SEPA, BACS, CHAPS lub inne.

 

Jeśli odmówimy zawarcia transakcji, w miarę możliwości natychmiast Ciebie o tym powiadomimy, chyba że byłoby to niezgodne z prawem. Możesz poprawić wszelkie posiadane przez nas informacje, które mogły spowodować, że odmówiliśmy wykonania transakcji, kontaktując się z Centrum obsługi klienta.

Karta może być również trwale zablokowana i anulowana, jeśli użyjesz niewłaściwego numeru PIN 3 (trzy) razy z rzędu podczas korzystania z bankomatu albo w punkcie sprzedaży.

Możemy tymczasowo zawiesić korzystanie z karty z ważnych powodów (prace konserwacyjne lub programistyczne, zmiana oprogramowania itp.).

19. Czy mogę anulować mój rachunek karty debetowej Paysera Visa oraz kartę?

Masz prawo do anulowania rachunku i karty w ciągu 14 dni od daty otwarcia rachunku bez ponoszenia żadnej kary, a my zwrócimy Ci wszelkie opłaty za wydanie karty. Możemy obciążyć Cię opłatą za anulowanie karty, jeśli już ponieśliśmy koszty zamawiając kartę na Twoje imię. Możesz również anulować swoją kartę w dowolnej chwili po upływie 14 dni, kontaktując się z Centrum obsługi klienta. Powinieneś wówczas także przeciąć swoją anulowaną kartę na pół przez pole podpisu, pasek magnetyczny i chip.

Wszystkie opłaty i prowizje zostaną rozdzielone do czasu rozwiązania umowy, a wszelkie opłaty i prowizje uiszczone z góry zostaną proporcjonalnie zwrócone. Nie będziesz mieć prawa do zwrotu pieniędzy, które już wydałeś na autoryzowane transakcje, oczekujące lub jakiekolwiek opłaty za korzystanie z karty lub rachunku przed anulowaniem lub wygaśnięciem karty lub rachunku.

20. Czy mój rachunek karty debetowej Paysera Visa może zostać anulowany?

Możemy anulować Twój rachunek i niniejszą umowę z zachowaniem co najmniej dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyny anulowania mogą obejmować:

 • jeśli wygaśnie niniejsza umowa lub karta;
 • jeśli złamiesz ważną część niniejszej umowy lub wielokrotnie złamiesz umowę i nie rozwiążesz sprawy w odpowiednim czasie;
 • jeśli działasz w sposób zagrażający lub obraźliwy wobec naszego personelu lub któregokolwiek z naszych przedstawicieli; albo
 • jeśli nie uiścisz poniesionych opłat lub prowizji lub nie spłacisz ujemnego salda na karcie.

Możemy również anulować kartę lub natychmiast zablokować rachunek, jeśli:

 • podejrzewamy nieautoryzowane lub niezgodne z prawem korzystanie z karty lub rachunku;
 • mamy inne obawy dotyczące bezpieczeństwa; albo
 • należy to zrobić, aby zachować zgodność z prawem.
 • jeśli nie uiścisz poniesionych opłat lub prowizji lub nie spłacisz ujemnego salda na karcie.
 • istnieją inne powody takich działań zgodnie z ustawodawstwem lub Ogólną umową o świadczenie usług płatniczych.

 

Możemy również odmówić dostępu do Twojej karty i (lub) rachunku, jeśli uważamy, że on jest narażony na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oszustwa lub innej działalności przestępczej. Jeśli będziemy musieli podjąć te działania i tam, gdzie to możliwe, podamy powody takich działań, z wyjątkiem gdy jest to ograniczone przez prawo.

W takich przypadkach musisz powiedzieć nam co chcesz, abyśmy zrobili z niewykorzystanymi środkami. Musisz to zrobić w ciągu 3 miesięcy od daty powiadomienia o anulowaniu rachunku.

21. Czy mogę odzyskać pieniądze po ich zaksięgowaniu na rachunek?

Możesz wyczyścić saldo na swoim rachunku poprzez wydatki i wypłaty z bankomatów lub przelewając środki ze swojego rachunku. Sprawdź obowiązujące opłaty w Tabeli opłat i limitów.

Ewentualnie możesz poprosić o zwrot środków z rachunku, kontaktując się z Centrum obsługi klienta i potwierdzając, że Twoja karta została zniszczona przez rozcięcie. Prześlemy ci Twoje środki z powrotem bezpłatnie, chyba że:

 • żądasz wykupu pieniędzy przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem niniejszej umowy;
 • anulujesz niniejszą umowę przed jakimkolwiek uzgodnionym terminem jej rozwiązania lub wygaśnięcia; lub
 • żądasz wykupu ponad rok od daty rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.
W przypadku jednej z wymienionych sytuacji, będziemy pobierać dodatkowe opłaty).

 

We wszystkich innych przypadkach nie stosuje się żadna dodatkowa opłata za wykup pieniędzy elektronicznych. W przypadku wykupu pieniądza elektronicznego, płacisz zwykłą prowizję za przelew lub wypłatę, która zależy od wybranego przez ciebie sposobu przelewu / wypłaty pieniędzy elektronicznych.

Obowiązują standardowe prowizje Paysera za przelew / wypłatę.

Wszystkie środki zostaną zwrócone na wybrany rachunek bankowy. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia dowodu posiadania rachunku bankowego przed przekazaniem na niego środków. Aby umożliwić nam przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych, możemy poprosić Ciebie o przekazanie nam pewnych informacji, takich jak dokumenty identyfikacyjne, zanim będziemy mogli przetworzyć Twoją prośbę o zwrot pieniędzy. W przypadku, gdy nie możemy spłacić środków na wskazany przez Ciebie rachunek z przyczyn niezależnych od nas, niezwłocznie powiadomimy Ciebie o tym. W takim przypadku poprosimy o wskazanie innego rachunku lub podanie dodatkowych informacji niezbędnych do spłaty środków (wykonania płatności).

Zapoznaj się również z rozdziałem 29 poniżej, aby dowiedzieć się o okolicznościach, w których nie wykonujemy Ci zwrotu pieniędzy.

22. Czy pieniądze na moim rachunku karty debetowej Paysera Visa są chronione w taki sam sposób jak moje konto bankowe?

Rachunek i powiązana z nim karta to produkt pieniądza elektronicznego i chociaż jest to produkt regulowany przez Władzę do spraw finansowych, nie jest objęty programem rekompensaty za usługi finansowe. Nie istnieje żaden inny program rekompensaty na pokrycie strat zgłoszonych w związku z rachunkiem i powiązaną kartą. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby wszelkie otrzymane przez Ciebie środki były przechowywane na oddzielnym rachunku, aby w razie niewypłacalności Twoje środki były chronione przed roszczeniami zgłaszanymi przez naszych wierzycieli.

23. Co zrobić, jeśli mam skargę?

Jeśli jesteś w jakikolwiek sposób niezadowolony ze swojej karty i rachunku lub sposobu zarządzania nim, możesz skontaktować się z Centrum obsługi klienta, abyśmy mogli zbadać okoliczności. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane szybko i uczciwie.

Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszystkie punkty skargi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiemy w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania skargi. Jeśli pełna odpowiedź nie może zostać udzielona w tych ramach czasowych, prześlemy odpowiedź wstępną, a pełną odpowiedzią otrzymasz w ciągu 35 dni roboczych.

Jeśli nie jesteśmy w stanie rozwiązać skargi w zadowalający dla Ciebie sposób, możesz skontaktować się z: w odniesieniu do usług świadczonych przez wydawcę karty (Contis Financial Services Limited): Rzecznikiem Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych w Exchange Tower, Londyn, E14 9SR. Telefon: +44 (0) 800 023 4 567 z telefonów stacjonarnych, +44 (0) 300 123 9 123 z telefonów komórkowych lub +44 (0) 20 7964 0500 dla połączeń spoza Wielkiej Brytanii i e-mail:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

24. Co jeśli zmienią się moje dane?

Musisz poinformować nas jak najszybciej, jeśli zmienisz imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Jeśli skontaktujemy się z Tobą w sprawie dotyczącej Twojego rachunku, to użyjemy najnowszych danych kontaktowych, które nam podałeś. Każda wiadomość e-mail lub SMS wysłana do Ciebie będzie traktowana jako otrzymana wtedy, jak tylko zostanie przez nas wysłana. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli Twoje dane kontaktowe uległy zmianie, ale nie poinformowałeś nas o tym.

25. Co stanie się z moimi danymi osobowymi?

Jesteśmy administratorem danych osobowych, które wykorzystamy do otwarcia, administrowania i prowadzenia rachunku. Wyrażasz zgodę na dostęp, przetwarzanie i przechowywanie wszelkich informacji, które nam przekazujesz w celu świadczenia usług płatniczych dla Ciebie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

26. Czy niniejszy Regulamin kiedykolwiek się zmieni?

Możemy zmienić warunki niniejszego Regulaminu powiadamiając Ciebie listem e-mail lub w inny uzgodniony sposób co najmniej 60 dni przed terminem zmiany.

Wówczas będziemy uważali, że zgadzasz się ze zmianą. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianą, musisz nas o tym powiadomić zanim nastąpi zmiana, a my natychmiast anulujemy Twój rachunek. Jeśli anulujesz rachunek w ten sposób, zwrócimy Ci saldo na Twoim rachunku.

Aktualna wersja Regulaminu, a także wszelkie powiadomienia o przyszłych zmianach będą zawsze dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej. Powinieneś regularnie sprawdzać naszą stronę internetową i witrynę internetową rachunku, aby zauważyć takie powiadomienia i zmiany.

27. Kiedy może być przerwane korzystanie z karty debetowej Paysera Visa i rachunku?

Od czasu do czasu możliwość korzystania z karty lub rachunku może być zakłócona, np. podczas przeprowadzania konserwacji systemu. W takim przypadku może nie być możliwe
a) użycie karty do zapłaty za zakupy lub uzyskanie gotówki z bankomatów i (lub)
b) uzyskanie informacji o środkach dostępnych w rachunku i (lub) o Twoich ostatnich transakcjach.

Ponadto, podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że sprzedawca zaakceptuje kartę lub że na pewno autoryzujemy określoną transakcję. Może to być spowodowane problemem systemowym, czymś, nad czym nie mamy wystarczającej kontroli, w celu spełnienia wymagań prawnych i regulacyjnych, lub dlatego, że zawiesiliśmy, ograniczyliśmy lub anulowaliśmy Twój rachunek lub odmówiliśmy jego wymiany zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

28. Za co jesteśmy odpowiedzialni?

Jeśli niepoprawnie odliczymy środki z Twojego rachunku, zwrócimy je. Jeśli następnie ustalimy, że zwrócona kwota faktycznie została prawidłowo odliczona, możemy odliczyć ją od dostępnego salda i naliczyć opłatę. Jeśli nie masz wystarczającego dostępnego salda, musisz zwrócić nam kwotę natychmiast na żądanie.

Jeśli doszło do nieautoryzowanych transakcji po powiadomieniu nas o utracie, kradzieży, narażeniu na niebezpieczeństwo lub nieuprawnionym użyciu Twojej karty lub rachunku, a nie działałeś w sposób nieuczciwy i nie naruszałeś warunków niniejszego Regulaminu, będziemy odpowiedzialni za takie transakcje.

Nie ponosimy odpowiedzialności:

 • w każdym przypadku, gdy sprzedawca odmówi przyjęcia karty;
 • za wszelkie zakłócenia lub pogorszenia naszych usług lub usług stron trzecich, na których polegamy w wykonaniu naszych obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
 • za odmowę autoryzacji transakcji;
 • za anulowanie lub zawieszenie korzystania z karty lub rachunku;
 • za wszelkie straty wynikające z niemożliwości korzystania z karty lub uzyskania dostępu do rachunku z powodu zakłóceń;
 • za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, które możesz ponieść, w tym utratę przychodów, utratę reputacji, dobrej woli, możliwości lub przewidywanych oszczędności w wyniku całkowitego lub częściowego korzystania lub niemożności korzystania z karty, aplikacji mobilnej, strony internetowej lub rachunku, albo korzystanie z karty lub rachunku przez jakąkolwiek stronę trzecią (chyba że prawo wymaga inaczej);
 • za jakość, bezpieczeństwo, legalność lub jakikolwiek inny aspekt wszelkich towarów lub usług zakupionych za pomocą karty; oraz
 • wszelkie nietypowe i nieprzewidywalne okoliczności, na które nie mamy wpływu, niezależnie od przyczyny ich powstania.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie działać w celu wykluczenia odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem lub oszustwem lub oszukańczym wprowadzaniem w błąd lub odpowiedzialnością ustawową, której nie można wykluczyć ani zmienić przez umowę między stronami.

29. Kiedy mogę zostać obciążony (oprócz opłat na stronie)?

Możemy obciążyć Ciebie wszelkimi uzasadnionymi kosztami, które ponosimy w związku z podjęciem działań mających na celu powstrzymanie Ciebie od korzystania z karty lub rachunku oraz odzyskanie wszelkich środków pieniężnych należnych w wyniku Twoich działań, jeżeli:

 • używasz z karty w sposób nieuczciwy lub oszukańczy;
 • nie korzystasz z karty lub rachunku zgodnie z niniejszym Regulaminem; lub
 • popełniłeś rażące niedbalstwo, na przykład nie zapewniłeś bezpieczeństwa swojej karty lub numeru PIN lub nie powiadomiłeś nas niezwłocznie po utracie, kradzieży lub użyciu karty przez inną osobę lub w przypadku naruszenia bezpieczeństwa rachunku.

W takich okolicznościach nie zwracamy transakcji i zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Ciebie wszelkimi uzasadnionymi kosztami, które ponosimy w związku z podjęciem działań mających na celu powstrzymanie Ciebie od korzystania z rachunku i odzyskania wszelkich środków pieniężnych należnych w wyniku Twoich działań.

Jeśli nie dopuściłeś się oszustwa lub rażącego niedbalstwa i używałeś karty oraz rachunku zgodnie z niniejszymi warunkami, Twoja maksymalna odpowiedzialność za wszelkie nieautoryzowane transakcje wynikające z użycia zagubionej lub skradzionej karty lub danych przed powiadomieniem nas będą wynosiły 50 euro.

Możemy również obciążyć Ciebie dodatkowymi opłatami, jeśli będziemy musieli ręcznie interweniować w celu dokonania płatności lub usunięcia błędu na rachunku spowodowanego błędem lub zaniedbaniem z Twojej strony.

30. Czy mogę udzielać dostępu zewnętrznym dostawcom?

Możesz udzielić regulowanym zewnętrznym dostawcom („ZD”) (w tym dostawcom usług informacji o rachunku („DUIR”) oraz dostawcom usług inicjowania płatności („DUIP”)) dostępu do Twojego konta internetowego w celu dokonywania płatności, uzyskiwania informacji o saldach na rachunkach lub uzyskiwania informacji o poprzednich transakcjach.

Przed wyrażeniem zgody dla ZD należy:
a) zapewnić, że ZD jest autoryzowany i posiada odpowiednie uprawnienia regulacyjne;
b) sprawdzić, na jaki poziom dostępu wyrażasz zgodę, w jaki sposób Twoje konto będzie wykorzystywane i zakres, w jakim Twoje dane będą udostępniane stronom trzecim; oraz
c) zapoznać się ze swoimi obowiązkami i prawami wynikającymi z umowy z ZD, w szczególności z prawem do wycofania zgody na dostęp do Twojego konta.

Możemy odmówić zgody na dostęp ZD do Twojego konta, jeżeli obawiamy się o nieuczciwy lub nieautoryzowany dostęp.

Nie uczestniczymy ani ponosimy odpowiedzialność za żadne umowy między tobą a ZD. Z zastrzeżeniem wszelkich praw do zwrotu, które możesz mieć na podstawie warunków niniejszego Regulaminu, nie ponosimy odpowiedzialności za:
a) wszelkie straty wynikające z korzystania z ZD i zawarcia umowy z ZD; oraz
b) wszelkie działania podejmowane przez ZD w związku z zawieszeniem lub zakończeniem korzystania z jego usługi lub wszelkich wynikających z tego strat.

31. Czy mogę przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych warunków?

Nie możesz przenosić ani cedować żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na inną osobę bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy przenieść korzyści i ciężar warunków niniejszego Regulaminu na dowolną inną osobę w dowolnym momencie, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeśli to zrobimy, Twoje prawa nie zostaną naruszone.

32. Obowiązujące prawo

Wszelka komunikacja z Tobą i wydawcą karty Contis Financial Services Ltd będzie prowadzona w języku angielskim.

Odnośnie usług świadczonych przez wydawcę karty (Contis Financial Services Limited) zastosowanie ma prawo angielskie i wyłączna jurysdykcja sądów angielskich.

Odnośnie usług świadczonych przez Dystrybutora zastosowanie ma jurysdykcja określona w Ogólnej umowie o świadczenie usług płatniczych.

33. Jakie są opłaty oraz limity?

Potwierdzając niniejszy Regulamin, użytkownik wyraża nieodwracalną zgodę na automatyczne potrącanie opłat z kont dostępnych za pośrednictwem systemu www.paysera.pl.

Potwierdzasz, że zapoznałeś się z opłatami za obsługę karty.

Potwierdzając niniejszy Regulamin, użytkownik wyraża nieodwracalną zgodę na automatyczne potrącanie opłat z kont dostępnych za pośrednictwem systemu www.paysera.pl.

Twoja karta debetowa Paysera Visa oraz rachunek są wydawane przez Contis Financial Services Ltd, która jest upoważniona przez Władzę do spraw finansowych do wydawania pieniądza elektronicznego (numer referencyjny firmy: 900025) i jest członkiem Visa. Siedzibą firmy jest Navigation House, Belmont Wharf, Skipton, North Yorkshire, Wielka Brytania BD23 1RL.

Należy pamiętać, że karta debetowa Paysera Visa oraz rachunek to produkt pieniądza elektronicznego i chociaż jest to produkt regulowany przez Władzę do spraw finansowych, nie jest on objęty Programem rekompensaty za usługi finansowe. Zapewniamy, że wszelkie otrzymane przez Ciebie środki są przechowywane na oddzielnym rachunku, aby w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności Contis Financial Services Ltd Twoje środki były chronione przed roszczeniami zgłaszanymi przez wierzycieli.