Dlaczego prosimy o podanie danych osobowych? 

„Poznaj swojego klienta“ (ang. Know Your Customer)

Każdy klient oczekuje od swojej instytucji finansowej niezbędnych i wysokiej jakości usług oraz bezpieczeństwa środków pieniężnych. Aby móc to zaoferować instytucje finansowe na całym świecie stosują zasadę „Poznaj swojego klienta”. Nie jesteśmy wyjątkiem.

Zgodnie z tą zasadą cyklicznie przeprowadzamy ankiety wśród klientów na temat ich działalności finansowej i zachęcamy użytkowników do ciągłej aktualizacji danych osobowych. Ten proces nie wiąże się z żadnymi podejrzeniami o działalność przestępczą i dotyczy wszystkich naszych klientów bez wyjątku. Gromadzenie informacji zapobiega oszustwom finansowym, złodziejom tożsamości i pomaga zapewnić bezpieczeństwo Twoich środków pieniężnych oraz interesów.

#
Dane osobiste

Kontakty, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, dziedzina działalności itp.

Dane finansowe

Źródła środków, beneficjenci, dostępne kwoty i ich przeznaczenie.

Pytania do firm 

Rodzaj i zakres działalności gospodarczej, terytorium, partnerzy biznesowi i profil ryzyka.

Określone płatności 

Informacje o szczegółach konkretnej operacji płatniczej.

  • Podczas rejestracji; 
  • Mniej więcej raz w roku, aby zaktualizować dostępne informacje;
  • Jeśli zauważymy nietypową aktywność, większą płatność lub powtarzające się małe transakcje. W takich przypadkach możemy zadać dodatkowe pytania dotyczące celu operacji, źródła środków itd.

Klienci, którzy nie podadzą żądanych danych w odpowiednim czasie, w niektórych przypadkach nie będą już mogli korzystać z niektórych usług finansowych. 

Im szybciej i dokładniej odpowiesz na wszystkie nasze pytania oraz dostarczysz niezbędne dokumenty i informacje – tym szybciej będziemy mogli zrealizować Twój przelew, usunąć ograniczenia z konta lub po prostu nadać Ci wszystkie uprawnienia do korzystania z usług Paysera.

Odpowiedzialnie przechowujemy dane osobowe klientów i nie wykorzystujemy ich do żadnych innych celów niezwiązanych z bezpieczeństwem.

Współpracujemy jednak z organami ścigania, które mają prawo skontaktować się z instytucjami usług finansowych i zażądać dostępnych informacji o działalności finansowej klienta.

KYC (ang. Know Your Customer; pol. poznaj swojego klienta) to wszystkie działania, które pozwalają nam i innym instytucjom finansowym poznać naszych klientów i zauważyć nietypowe zachowania.

Ankiety. Wypełnienie ankiet jest obowiązkowe bez wyjątku dla wszystkich klientów i nie wiąże się z jakimkolwiek podejrzeniem o przestępstwo.  

Informacje. Klienci mogą zostać poproszeni o podanie różnych informacji, od danych kontaktowych po szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowych. Informacje te są starannie przechowywane i nie są wykorzystywane do celów marketingowych lub innych celów niezwiązanych z bezpieczeństwem. 

Ochrona środków. Tego typu profilaktykę prowadzimy w celu ochrony środków i interesów nie tylko naszych klientów, ale także innych osób przed oszustwami finansowymi.

Przepisy. Gromadzenie informacji o klientach jest kontrolowane przez przepisy, których przestrzegają wszystkie instytucje finansowe. Stałe gromadzenie informacji o klientach i ich aktualizacja jest jednym ze środków zapobiegania praniu pieniędzy i terroryzmowi.

#

Masz więcej pytań?

Jeśli Twoje konto zostało ograniczone lub zamknięte lub chcesz wiedzieć, jak tego uniknąć, przeczytaj nasz wpis na blogu dotyczący środków bezpieczeństwa, których używamy my i wiele innych instytucji finansowych.

Jeśli nie znalazłeś jeszcze wszystkich odpowiedzi, skontaktuj się z Obsługą Klienta Paysera.