Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 2016-01-20

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności jest Załącznikiem do Ogólnej umowy o świadczeniu usług płatniczych, który wchodzi w życie razem z Ogólną umową o świadczeniu usług płatniczych. 

2. Paysera szanuje prawo człowieka do prywatności i podejmuje wszystkie możliwe starania aby zachować bezpieczeństwo i poufność danych osobowych i innych informacji na tej witrynie internetowej. 

3. Zwiedzając tę witrynę internetową i/lub korzystając z informacji i/lub usług zawartych na tej witrynie internetowej Klient uznaje i potwierdza, że jest zaznajomiony z niniejszą Polityką prywatności, ją rozumie i zgadza się z nią. Niniejsza Polityka prywatności nie jest stosowana do innych internetowych i realnych projektów, produktów lub usług Paysera. Paysera zastrzega sobie prawo wprowadzać zmiany w niniejsze postanowienia Polityki prywatności zgodnie ze swoim uznaniem, dlatego zwiedzając tę witrynę internetową Klient ma obowiązek upewnić się, że jest zaznajmiony z najnowszą wersją Polityki prywatności, która jest stosowana za każdym razem, jak Klient zwiedza tę witrynę internetową.

Przetwarzanie danych osobowych

4. Niektóre z zawartych na tej witrynie danych, które Paysera otrzymuje bezpośrednio od Klienta i/lub w publicznie dostępnych zbiorach danych, mogą być uważane za dane osobowe i dlatego te dane są przetwarzane przez Paysera zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej i innymi wymaganiami prawnymi, a także z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. 

5. Klient może odwiedzać tę witrynę internetową nie podając żadnej informacji o sobie, ale jeżeli Klient chce zacząć korzystać z oferowanych na tej witrynie usług Paysera, Paysera poprosi Klienta o podanie swego adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu, a także imienia, nazwiska lub nazwy przedsiębiorstwa i innej informacji (w zależności od usług, z których Klient zacznie korzystać).

6. Zwykle Paysera zarządza następującymi danymi osoby: imię, nazwisko; adres e-mail; numer telefonu komórkowego; PESEL; dokument tożsamości; data urodzenia; zdjęcie; adres; podpis; adres IP; dowolne inne informacje, które Klient złoży Paysera. 

7. Dane, które składa Klient, są przetwarzane w następujących celach: identyfikacja klienta; sprawdzanie poprawności danych osobowych; zawarcie, wykonanie i kontrola różnorodnych umów; ustalenie i zapobieganie praniu pieniędzy lub dowolnej innej działalności przestępczej i inne. 

8. Na tej witrynie Paysera może używać plików Cookies. Cookies to niewielkie pliki, które są wysyłane na przeglądarkę internetową Klienta i przechowywane na twardym dysku komputera Klienta. Pliki Cookies są przekazywane na komputer Klienta podczas odwiedzania tej witryny po raz pierwszy. Potem, one są używane do rozpoznania komputera Klienta i łatwego dostępu Klienta do tej witryny lub znajdującej się tu informacji. Klient zgadza się aby ciasteczka byli używane. Większość przeglądarek przyjmuje Cookies, ale Klient może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookies nie byli przyjmowane. W takim wypadku, niektóre funkcje mogą nie działać. 

9. Jak i wielu właścicieli witryn internetowych, Paysera śledzi frekwencję witryny i gromadzi informację o tym, ile ludzi ją odwiedziło, jaka jest nazwa domeny serwera dostawcy usług internetowych odwiedzających i tak dalej. Taka informacja jest gromadzona automatycznie, podczas wizyty na witrynie. To pozwala właścicielowi witryny zrozumieć w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, a także daje możliwość ulepszać usługi Paysera. 

10. Wszystkie powyższe informacje, które zawierają dane osobowe Klienta, nie będą przekazane żadnym osobom trzecim bez zgody Klienta, chyba że obowiązujące prawo wymaga inaczej lub jest to potrzebne w celach świadczenia usług. W razie potrzeby, Paysera zastrzega sobie prawo według swego uznania zatrudniać inne osoby do pełnienia pewnych funkcji w imieniu Paysera. Po to, aby te osoby mogły pełnić swoje funkcje, niektóre informacje Klienta mogą się stać dla nich dostępne. Jednak w takich wypadkach Paysera zapewni, aby te osoby nie mogły korzystać z takiej informacji dla innych celów z wyjątkiem jeżeli to jest potrzebne do pełnienia wyznaczonych im funkcji. 

11. Właścicielem przetwarzanych na tej witrynie danych jest Paysera, jak to określone w Umowie ogólnej.

Dostęp do danych osobowych, ich korekta oraz niezgoda

12. Podmiot danych osobowych ma prawo żądać aby pozwolono mu zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi przechowywanymi przez Paysera, a także dowiedzieć się jak te dane są przetwarzane i prosić te dane zaświadczyć. Dane mogą być świadczone bezpłatnie jeden raz w roku kalendarzowym, ale w innych wypadkach świadczenie danych może być wycenione na kwotę nie przewyższającą kosztów na przechowywanie danych. 

13. Podmiot danych osobowych ma prawo żądać, aby Paysera poprawiło wszelkie nieścisłości w jego danych osobowych. Ponadto, podmiot danych osobowych ma prawo nie zgadzać się z przetwarzaniem jego danych osobowych, a także ich przekazywaniem dla osób trzecich, za wyjątkiem kiedy to jest niezbędne dla świadczenia wskazanych na witrynie usług.

14. Wniosek o dostęp, korektę i niezgodę można wysłać pocztą elektroniczną na adres pomoc@paysera.pl. We wniosku Klient powinien dokładnie podać swoje imię, nazwisko i imię użytkownika.

Zarządzanie danymi osobowymi w celach powiadamiania Klienta

15. Podczas rejestracji w Systemie podmiot danych osobowych wyraża swoją zgodę na to, aby Paysera zarządzała jego danymi w celach powiadamiania, tzn. wysyłania powiadomień o zmianach w świadczonych dla Klienta usługach, ich cenie i specyfice i podobnych zmianach, a także komunikatów systemowych i innych powiadomień, powiązanych ze świadczonymi usługami. 

Witryny osób trzecich

16. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie prywatności Klienta na witrynach osób trzecich, nawet jeżeli witryny osób trzecich są dostępne poprzez linki rozmieszczone na tej witrynie. Paysera poleca zapoznać się z warunkami zachowania prywatności każdej witryny, która nie należy do Paysera.

Korzystanie z logotypów

17. Paysera daje możliwość Klientowi korzystającemu z usług Paysera do zaspokojenia potrzeb biznesowych lub zawodowych reklamować opisy Klienta i świadczonych im usług, a także sprzedawanych towarów w Systemie w okresie trwania Umowy (jeżeli to jest zgodne z obowiązującym prawem). Taki opis i/lub logotyp Paysera ma prawo usunąć z Systemu bez uprzedniego powiadomienia albo go nie reklamować nie wskazując żadnej przyczyny.  

18. Klient korzystający z usług Paysera do zaspokojenia potrzeb biznesowych lub zawodowych zgadza się, aby Paysera korzystało z jego nazwy i/lub logotypu w celach marketingu bezpośredniego (na przykład wskazując, że Klient korzysta z usług Paysera).

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji

19. Celem Paysera jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa wszystkich informacji otrzymanych od Klienta lub z innych plików publicznych. W celu ochrony takich informacji przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem, kopiowaniem lub ujawnieniem, Paysera korzysta z różnych administracyjnych, technicznych i fizycznych środków zapewnienia bezpieczeństwa.

Postanowienia końcowe

20. Dla tych zasad Polityki prywatności stosowane są przepisy prawa Republiki Litewskiej. Wszelkie spory z powodu tych postanowień Polityki prywatności będą rozstrzygane drogą negocjacji, a w przypadku niepowodzenia – w sądach Republiki Litewskiej. 

21. Termin „ta witryna internetowa” w postanowieniach niniejszej Polityki prywatności odnosi się do www.paysera.pl