Pdf
Wróć do spisu treści

Ważne od: 01.08.2023

Zasady prowadzenia rachunków kart płatniczych „Visa“ dla klientów biznesowych

Niniejsze Warunki dotyczą Konta „Visa“ i Karty Płatniczej „Visa“. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Kopię niniejszych Warunków możesz w każdej chwili pobrać ze swojego konta, logując się za pośrednictwembank.paysera.comwitryny internetowej.

W niniejszych Zasadach są używane pojęcia:

„Dystrybutor" - osoba trzecia Paysera LT, UAB. Dystrybutor kart płatniczych „Visa“, zapewniający Ci elektroniczny dostęp do konta Twojej karty płatniczej „Visa“. Logo/marka Paysera na karcie płatniczej „Visa“ jest wykorzystywana wyłącznie w celach marketingowych.

„Ty" — oznacza posiadacza rachunku, który jest upoważnionym użytkownikiem rachunku karty płatniczej „Visa“ i karty płatniczej „Visa“, a także posiadacza karty dodatkowej.

„My", „nas" lub „nasz" odnosi się do UAB „Finansinės paslaugos „Contis“, która zapewnia Ci usługi związane z pieniądzem elektronicznym, takie jak Rachunek Karty Płatniczej „Visa“ i Karta Płatnicza „Visa“. Rachunek Karty Płatniczej „Visa“ jest otwierany, a znajdujące się na nim środki są przechowywane przez UAB „Finansinės paslaugos „Contis”. Dystrybutor może przelewać środki z Twojego Konta Paysera na pokrycie transakcji dokonywanych przez Ciebie za pomocą Karty Płatniczej „Visa“.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Dystrybutora:

 • telefonicznie +370 5 207 1558 (obowiązują standardowe stawki);
 • pocztą elektroniczną:[email protected];
 • online: logując się na swoje konto na Payserawww.paysera.ltna stronie internetowej, kliknij Moje wiadomości>Napisz wiadomość;
 • w aplikacji mobilnej: w aplikacji mobilnej Paysera wybierzProfil>Kontakt;
 • pocztą: „Paysera LT“, UAB, Pilaitės pr. 16, Vilnius, Lietuva.

Wydawcą Twojej karty płatniczej „Visa“ oraz dostawcą rachunku dla Twojej karty płatniczej „Visa“ jest UAB „Finansinės paslaugos „Contis“, kod spółki 304406236, zarejestrowana w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej, adres siedziby – Gedimino pr. 20, Wilno, Litwa, posiadająca Licencję dla Instytucji Pieniądza Elektronicznego nr 53 wydaną przez Organ Nadzorczy Banku Litwy w dniu 23.07.2019 r., siedziba znajduje się przy Gedimino pr. 6, LT-01103, Wilno, Litwa, numer telefonu +370 800 50 500. Więcej informacji o Banku Litwy można znaleźć na stronie https://www.lb.lt/lt. Dystrybutorem Twojej karty płatniczej „Visa“ jest „Paysera LT“, UAB.

1. Czym jest rachunek karty płatniczej „Visa“ i karta biznesowa?

Rachunek karty płatniczej „Visa“ dla klientów biznesowych to elektroniczny rachunek pieniężny, z którego możesz dokonywać i otrzymywać płatności.

Karta płatnicza dla klientów biznesowych „Visa“ to karta płatnicza „Visa“, której można używać na całym świecie wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty „Visa“. Można nią płacić za towary i usługi w Internecie, w sklepach, przez telefon oraz wypłacać gotówkę z bankomatów.

Karta płatnicza dla klientów biznesowych „Visa“ może być używana wyłącznie do dokonywania płatności z góry, dlatego przed dokonaniem przelewu lub płatności kartą upewnij się, że masz wystarczające saldo na swojej karcie płatniczej dla klientów biznesowych „Visa“. Środki zgromadzone na rachunku karty płatniczej dla klientów biznesowych „Visa“ nie są depozytami bankowymi i nie są oprocentowane.

2. Kto może ubiegać się o rachunek karty płatniczej „Visa“ i kartę biznesową?

Konto karty płatniczej „Visa“ i karta biznesowa „Visa“ są wydawane mieszkańcom EOG w wieku 18 lat i wyżej. Możesz złożyć wniosek o zamówienie tylko wtedy, gdy jesteś klientem Dystrybutora (masz konto na Paysera, przeszedłeś procedury weryfikacji klienta wymagane przez Dystrybutora i potwierdziłeś swoją tożsamość). Aby otworzyć konto, musisz podać swój adres e-mail i numer telefonu komórkowego, aby Dystrybutor mógł się z Tobą skontaktować. Na jeden adres zamieszkania mogą być przyznane maksymalnie cztery konta dla osoby fizycznej i maksymalnie dwadzieścia kont dla osoby prawnej.

Czy mogę zamówić dodatkową kartę płatniczą „Visa“ dla klientów biznesowych dla dodatkowej osoby na moim koncie w Paysera?

Możesz zamówić dodatkową kartę płatniczą dla klientów biznesowych „Visa“ dla dodatkowego posiadacza karty, ale może to wiązać się z opłatą określoną w tabeli opłat i limitów (dział 33). Posiadacz dodatkowej karty płatniczej „Visa“ musi mieć ukończone 14 lat. Zamawiając dodatkową kartę płatniczą „Visa“ dla innej osoby, wyrażasz zgodę na wydanie przez nas karty tej osobie oraz na autoryzowanie przez nią transakcji w Twoim imieniu. Dodatkowy posiadacz karty ma dostęp do środków na karcie płatniczej „Visa“ i podlega tym samym limitom.

Zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie transakcje dokonywane przez posiadacza dodatkowej karty płatniczej „Visa“, korzystanie z dodatkowej karty oraz wszelkie opłaty, którymi może zostać obciążony posiadacz dodatkowej karty.

4. Jak otworzyć rachunek karty płatniczej dla klientów biznesowych „Visa“?

Wniosek o konto z kartą płatniczą „Visa“ możesz złożyć za pośrednictwembank.paysera.comlub aplikacji mobilnej Dystrybutora.

Przed otwarciem konta i wydaniem karty Dystrybutor poprosi Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości oraz miejsca zamieszkania. Może być wymagane dostarczenie Dystrybutorowi dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość, takich jak paszport, prawo jazdy, krajowy dokument tożsamości, rachunki za usługi komunalne, wyciągi bankowe i inne dokumenty. Dystrybutor będzie musiał również zweryfikować Cię elektronicznie.

Zamawiając kartę (karty) „Visa“, musisz mieć na swoim koncie Paysera wystarczające środki na pokrycie kosztów wydania karty, dostawy i miesięcznych opłat administracyjnych. Jeżeli saldo na koncie Paysera jest niewystarczające, nie będziesz mógł zamówić karty (kart)
Opłaty za wydanie i dostarczenie karty „Visa“ są automatycznie potrącane przy składaniu zamówienia, a miesięczna opłata za administrowanie kartą jest potrącana w momencie aktywacji karty.

Karta „Visa“ zostanie dostarczona na Twój adres w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od złożenia zamówienia. Jeżeli nie otrzymasz swojej karty Visa w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, musisz powiadomić o tym Dystrybutora.

Jeśli okaże się, że nie otrzymałeś karty „Visa“ nie z własnej winy, wysłana karta zostanie trwale zablokowana, a nowa karta zostanie wyprodukowana i wysłana do Ciebie bezpłatnie. Jeśli nie otrzymasz drugiej karty, będziesz mógł odebrać nową kartę w Centrum Obsługi Klienta Dystrybutora.

5. Jak aktywować kartę „Visa“?

Po otrzymaniu nowej karty Visa“ musisz złożyć podpis na pasku do podpisu znajdującym się na odwrocie karty.

Następnie musisz aktywować swoją kartę „Visa“. Możesz to zrobić, logując się na swoje konto karty płatniczej „Visa“ na stroniebank.paysera.comlub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Dystrybutora.

Musisz również uzyskać PIN, aby dokonywać płatności i wypłacać gotówkę w bankomatach. PIN poznasz po aktywacji karty na stronie internetowej Dystrybutora lub w aplikacji mobilnej w zakładce Zarządzanie kartami.

Aktywując swoją kartę, zgadzasz się na te Warunki. Wszystkie postanowienia Ogólnej Umowy o Usługach Płatniczych Paysera dla Klientów Biznesowych oraz Suplementu do „Instrumentów Płatniczych" mają również zastosowanie do Ciebie.

Twoja karta płatnicza „Visa“ musi zostać aktywowana w ciągu 3 miesięcy od jej wyprodukowania, w przeciwnym razie zostanie automatycznie zablokowana, a Twoje konto zamknięte.

Jeśli zamówiłeś kartę dla innej osoby, jesteś odpowiedzialny za dostarczenie tej osobie informacji potrzebnych do aktywacji karty i uzyskania kodu PIN. Jeśli dodatkowa osoba zacznie korzystać z karty, Dystrybutor uzna to za potwierdzenie, że przekazałeś jej niniejszy Regulamin i że osoba ta go zaakceptowała.

W przypadku uszkodzenia koperty lub podejrzenia, że karta mogła zostać wyjęta z koperty, nie należy aktywować karty otrzymanej pocztą, lecz poinformować o tym Dystrybutora (w ciągu 24 godzin) i zwrócić kopertę z kartą dla Dystrybutora.

6. Jak zmienić swój PIN?

Możesz zmienić swój PIN w bankomatach, które oferują taką usługę. Lista bankomatów oferujących taką usługę jest dostępna na stroniehttps://www.visa.com/atmlocator. Przypomnienie o PIN-ie możesz otrzymać na swoim koncie na stronie internetowej Dystrybutora pod adresembank.paysera.com.

7. Jak mogę doładować konto karty płatniczej „Visa“?

Możesz dokonać przelewu środków na swoje konto karty płatniczej „Visa“, logując się na swoje konto na stroniebank.paysera.com.

Czas, w jakim środki zostaną przelane na Twoje konto karty płatniczej „Visa“, zależy od sposobu doładowania konta. Nie można doładować swego konta poprzez wykonanie przelewu z karty kredytowej. Kwota doładowania nie może przekroczyć salda konta, z którego dokonujesz doładowania.

Płatności na Twoje konto mogą podlegać opłatom, patrz tabela „Opłaty i limity" (dział 33). Twoje Konto i Karta podlegają pewnym limitom i wymogom dotyczącym użytkowania; takie limity i wymogi są wyszczególnione w tabeli „Opłaty i limity" (dział 33). Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dokonania płatności na Twoje konto, jeśli podejrzewamy, że może ona być związana z nielegalną działalnością lub w innych wyjątkowych okolicznościach.

Gdy otrzymamy środki, pojawią się one na koncie Twojej karty płatniczej „Visa“ i będzie można z nich korzystać. W przypadkach, gdy przelew na Twoje konto musi zostać potwierdzony przez bank nadawcy, może on zostać opóźniony o maksymalnie trzy dni robocze.

Jeżeli na Twoje konto omyłkowo wpłynęła nadmierna kwota, my lub, na nasze żądanie, Dystrybutor będziemy uprawnieni do obciążenia Twojego konta tą nadwyżką.

8. Jakie operacje płatnicze mogę wykonywać?

Posiadając kartę płatniczą „Visa“ dla klientów biznesowych, możesz potwierdzić następujące transakcje u akceptantów, u których możesz płacić kartą płatniczą „Visa“:

<
 • Płatności kartami Chip i PIN – poprzez włożenie do terminala biznesowej karty płatniczej „Visa“ i wprowadzenie kodu PIN;
 • Płatności kartą z paskiem magnetycznym w każdym punkcie sprzedaży, w którym nie są akceptowane karty z chipem i PIN-em, poprzez podpisanie paragonu sprzedaży;
 • Płatności kartą zbliżeniową poprzez przyłożenie karty płatniczej Visa do czytnika kart zbliżeniowych;
 • Płatności kartą w sklepach internetowych poprzez podanie danych karty płatniczej „Visa“ dla klientów biznesowych oraz innych danych dotyczących bezpieczeństwa, takich jak dane logowania do kodu bezpieczeństwa, wymaganych przez sklep internetowy;
 • Płatność pocztą lub telefonicznie, dane karty płatniczej „Visa“ na życzenie sprzedawcy;
 • Wypłata gotówki w bankomatach poprzez włożenie karty płatniczej „Visa“ dla klientów biznesowych do bankomatu z logo „Visa“, wprowadzenie kodu PIN i postępowanie zgodnie z instrukcjami bankomatu;
 • Płatności e-portmonetką – poprzez dodanie karty do portfela Samsung Pay, Google Pay lub Apple Pay (jeśli są dostępne) w telefonie komórkowym oraz poprzez przyłożenie telefonu komórkowego do czytnika kart zbliżeniowych lub zaznaczenie opcji e-portmonetki w Internecie. Transakcję w e-portfelu zatwierdzasz za pomocą protokołu bezpieczeństwa telefonu komórkowego, który może zawierać informacje biometryczne, takie jak odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy w telefonie komórkowym.

Podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że Twoja karta zostanie zaakceptowana przez stronę trzecią lub bankomat.

Dodatkowo możesz zostać poproszony o wprowadzenie jednorazowego kodu potwierdzającego lub innych informacji zabezpieczających, w tym, jeśli są dostępne i jeśli wybierzesz tę metodę identyfikacji, informacji biometrycznych w celu potwierdzenia transakcji lub wprowadzenia zmian na swoim koncie. Jednorazowe kody potwierdzające zostaną wysłane na numer telefonu komórkowego zarejestrowanego na Twoim koncie.

Po potwierdzeniu transakcji potrącamy kwotę transakcji ze środków na rachunku Twojej karty płatniczej „Visa“. Opłaty mogą być potrącane w momencie potwierdzania transakcji lub po potwierdzeniu transakcji przez system „Visa“. Szczegółowe zestawienie każdej transakcji, w tym opłat, możesz zobaczyć na swoim koncie pod adresembank.paysera.comlub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Dystrybutora.

Po potwierdzeniu transakcji środki zostaną przekazane sprzedawcy w ciągu 3 dni, a bankowi lub instytucji finansowej w dniu otrzymania potwierdzenia lub w późniejszym terminie płatności transakcji określonym przez Ciebie. Środki za transakcje kartą zostaną zaksięgowane, gdy sprzedawca lub operator bankomatu przekaże nam instrukcje dotyczące transakcji.

9. Czy mogę anulować transakcję?

Zazwyczaj nie można anulować transakcji, która została już potwierdzona. Masz jednak możliwość anulowania transakcji, jeśli potwierdzona przez Ciebie transakcja ma być wykonana w przyszłości (data przyszła). Jeśli jednak określona jest konkretna data, nie możesz anulować zlecenia płatniczego po zakończeniu dnia roboczego przed określoną datą transakcji.

Aby anulować stałe potwierdzenie płatności kartą dla osób biznesowych „Visa“ , należy powiadomić sprzedającego przed końcem dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym transakcja miała zostać dokonana oraz, jeśli to konieczne, dostarczyć Dystrybutorowi kopię powiadomienia.
Jeśli anulujesz transakcję zgodnie z procedurami opisanymi w tym rozdziale, my lub, na nasz wniosek, Dystrybutor możemy naliczyć opłatę za anulowanie (patrz tabelę „Opłaty i limity" (dział 33)).

10. Czy mogę zapłacić za towar w walucie obcej?

Główną walutą Twojej karty płatniczej „Visa“ jest euro. Jeśli dokonasz płatności lub wypłacisz gotówkę z bankomatu w innej walucie, przeliczymy kwotę transakcji na euro po kursie wymiany ustalonym przez „Visa“ w dniu przetwarzania. Data przetworzenia transakcji nie musi być taka sama jak dzień, w którym transakcja ma miejsce.

Jeśli używasz karty z walutą bazową euro do płacenia w kraju europejskim, którego walutą narodową nie jest euro, Twój dostawca usług może podać obowiązujący kurs wymiany i kwotę w euro, a także procentową różnicę między kursem systemu karty a kursem Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Do każdej z tych transakcji będzie miała zastosowanie opłata za transakcję międzynarodową (patrz tabelę „Opłat i limitów“ (dział 33)).

Jeśli konto karty płatniczej „Visa“ dla klientów biznesowych zostanie doładowane w walucie innej niż euro, kwota zostanie automatycznie przeliczona po aktualnym kursie wymiany stosowanym przez Dystrybutora, który jest regularnie aktualizowany i publikowanyna stronie internetowej dystrybutora.

Wszelkie zmiany kursu wymiany stosowanego do przeliczania transakcji zagranicznych będą dokonywane natychmiast. Kurs wymiany dla transakcji dokonanej w walucie innej niż euro w konkretnym dniu można znaleźć na witrynie „Visa“.

11. Czy za wszystko mogę zapłacić swoją biznesową kartą płatniczą „Visa“?

Nie możesz używać swojej karty do nieuprawnionych celów. Nie możesz też używać swojej karty do niektórych transakcji. Więcej szczegółów znajdziesz na stronieOgólna umowa o świadczenie usług płatniczychArtykuł 9.

12. Jak sprawdzić saldo konta biznesowej karty płatniczej „Visa“?

Możesz bezpiecznie sprawdzić stan konta swojej karty płatniczej „Visa“, logując się na swoje kontoNa stronie internetowej Dystrybutora. Twój wyciąg będzie zawierał:

 • informacje o odbiorcy i celu płatności, które umożliwiają identyfikację każdej transakcji płatniczej;
 • kwota transakcji i waluta, w której została przeprowadzona;
 • opłata za transakcję;
 • kurs wymiany zastosowany do transakcji płatniczej (jeśli dotyczy); oraz
 • data potwierdzenia lub zaksięgowania transakcji na koncie.
   

W każdej chwili możesz bezpłatnie sprawdzić te informacje na swoim koncie, a w razie potrzeby zapisać je i przywrócić. Wyciągi w formie papierowej są dostępne na życzenie i podlegają opłacie (patrz tabelę „Opłaty i limity" (dział 33)).

Ponadto w celu uzyskania dostępu do konta możesz zostać poproszony o wprowadzenie jednorazowego kodu potwierdzającego lub innych informacji zabezpieczających, w tym, jeśli są dostępne i jeśli wybierzesz tę metodę identyfikacji, informacji biometrycznych. Jednorazowe kody potwierdzające zostaną wysłane na numer telefonu komórkowego zarejestrowanego na Twoim koncie.

13. Jak długo ważna jest karta biznesowa „Visa“?

Twoja karta płatnicza dla klientów biznesowych „Visa“ jest ważna przez 4 lata. Po upływie terminu ważności nie będziesz mógł korzystać z karty. Jeśli Twoja karta zostanie unieważniona lub straci ważność, ta umowa zostanie rozwiązana i nie zostanie odnowiona.

Po upływie ważności karty (kart), nowa karta (karty) zostanie wydana automatycznie (pod warunkiem, że transakcje płatnicze zostały dokonane kartą i/lub poprzez konto Paysera w ciągu 90 dni przed datą ważności), poprzez wysłanie karty (kart) na podany adres (adresy)W systemie Dystrybutora pod adresem.

Jeśli chcesz, aby Twoja nowa karta płatnicza „Visa“ została dostarczona na inny adres, musisz to zaznaczyć na swoim koncie w systemie Dystrybutora co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności karty (kart), zgodnie z instrukcjami w systemie Dystrybutora.

Wydanie i dostarczenie nowej karty (kart) jest uzależnione odopłat standardowychktóre są automatycznie potrącane z konta Paysera, gdy odnawiasz konto karty lub karty płatniczej „Visa“ .

14. Czy w stosunku do karty płatniczej dla biznesu „Visa“ i konta stosowane są limity wydatków?

Możesz wydać do wysokości kwoty, jaką masz na koncie swojej karty biznesowej „Visa“. Limity dotyczą również wypłat gotówki z bankomatów. Inne limity mogą dotyczyć kwoty wydatków i liczby transakcji, które możesz wykonać. Szczegóły znajdziesz w tabeli „Opłaty i limity" (dział 33) oraz na swoim koncie.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu transakcja zostanie dokonana z niewystarczającym saldem na Twojej karcie dla klientów biznesowych „Visa“, będziesz zobowiązany do zwrotu nam tej kwoty, chyba że będzie to wynikiem błędu sprzedawcy, na rzecz którego dokonałeś płatności.

Kwota brakująca może zostać potrącona przez nas lub, na nasze żądanie, przez Dystrybutora z każdej karty, którą połączyłeś z nami lub ze środków na Twoim Koncie Paysera.
Brakująca kwota może być również potrącona ze środków, które później przelejesz na konto swojej karty płatniczej dla klientów biznesowych „Visa“. Możemy zawiesić korzystanie z kart do czasu wyrównania niedoboru.

15. Co zrobić, gdy moje konto zostało obciążone większą kwotą niż powinno lub gdy została pobrana prowizja za transakcje, których nie rozpoznaję?

Jeśli zdecydujesz się zakwestionować transakcję dokonaną przy użyciu twojej karty, powinieneś najpierw skontaktować się ze sprzedawcą, ponieważ może to być najszybszy sposób rozwiązania problemu. Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać sporu ze sprzedawcą lub jeśli spór dotyczy jakiejkolwiek innej transakcji na Twoim koncie, powinieneś skontaktować się z Dystrybutorem niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 13 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej.

Po poinformowaniu Dystrybutora, że nie autoryzowałeś płatności na podstawie niniejszego Regulaminu, że podjąłeś wszelkie rozsądne kroki w celu ochrony swoich danych osobowych, że Twoja karta jest przechowywana w bezpieczny sposób, że nie ujawniłeś nikomu swojego kodu PIN lub danych bezpieczeństwa i że nie popełniłeś żadnych nieuprawnionych czynów, Dystrybutor, na naszą prośbę:

a) zwróci Ci kwotę nieautoryzowanej płatności; i

(b) przywróci stan konta do stanu, w jakim znajdowałoby się ono, gdyby nie dokonano nieautoryzowanej płatności.

Poza tymi zobowiązaniami my i nasz Dystrybutor nie ponosimy żadnej innej odpowiedzialności wobec Ciebie. W przypadku, gdy podane przez Ciebie dane odbiorcy płatności są nieprawidłowe, nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie transakcji płatniczej, ale dołożymy wszelkich starań, aby odzyskać środki z transakcji płatniczej, a nasz Dystrybutor powiadomi Cię o wyniku.

Możesz wymagać zwrotu środków za transakcje, jeśli:

 • transakcja nie została zatwierdzona zgodnie z niniejszym Regulaminem i skontaktowałeś się z Dystrybutorem nie później niż 13 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej;
 • ponosimy odpowiedzialność za każdą transakcję, która nie została wykonana lub została wykonana nieprawidłowo. W takich okolicznościach zwrócimy Ci kwotę transakcji płatniczej, która nie została wykonana lub została wykonana nieprawidłowo, a Dystrybutor przywróci saldo rachunku płatniczego do stanu, jaki istniałby, gdyby błędna transakcja płatnicza nie została wykonana. Zwrócimy Ci również: a) wszelkie prowizje bezpośrednie, za które jesteś odpowiedzialny; oraz b) wszelkie odsetki, które jesteś zobowiązany zapłacić w wyniku niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej Transakcji płatniczej; lub
 • dokładna kwota nie została określona w momencie autoryzacji wstępnie zatwierdzonej transakcji, a pobrana kwota jest wyższa, niż można było racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę wcześniejsze schematy wydatków kartą oraz okoliczności transakcji. Zwrócimy pełną kwotę transakcji płatniczej lub przedstawimy powody odmowy zwrotu kwoty transakcji płatniczej. Dokonamy zwrotu lub przedstawimy powody odmowy zwrotu w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o zwrot lub, jeśli to konieczne, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wymaganych dodatkowych informacji. W takich okolicznościach wniosek o zwrot nie zostanie przyjęty, jeśli kwota transakcji została zaplanowana co najmniej 4 tygodnie przed datą transakcji lub jeśli wniosek zostanie złożony później niż 8 tygodni po tym, jak kwota została potrącona z Twojego konta.

16. A co z bezpieczeństwem?

Musisz zachować bezpieczeństwo swojej karty i danych logowania, nie ujawniać ich innym osobom i nie pozwalać im na korzystanie z nich. Musisz zawsze chronić swoje dane bezpieczeństwa: nigdy nie ujawniaj nikomu swojego kodu PIN ani danych bezpieczeństwa i nie przechowuj informacji o kodzie PIN razem z kartą, upewnij się, że telefon, komputer i tablet, których używasz do dostępu do konta karty płatniczej „Visa“, mają legalne i aktualne oprogramowanie oraz oprogramowanie antywirusowe, dokonuj płatności kartą płatniczą „Visa“ tylko na zaufanych stronach internetowych i kontroluj stan swojego konta karty płatniczej „Visa“. Jeśli podejrzewasz, że osoby trzecie uzyskały lub mogą uzyskać dostęp do Twojego kodu PIN lub danych bezpieczeństwa, niezwłocznie powiadom Centrum Obsługi Klienta Dystrybutora. Dane bezpieczeństwa obejmują nazwę użytkownika i hasło używane do logowania się na konto lub na inne strony internetowe, na których przechowywane są informacje o Twojej karcie lub koncie.

17. Co zrobić, jeśli moja karta płatnicza dla klientów biznesowych „Visa“ została zgubiona lub skradziona albo informacje o moim koncie zostały podane innym osobom?

Jeżeli Twoja karta płatnicza dla klientów biznesowych „Visa“ została zgubiona lub skradziona, lub jeżeli podejrzewasz, że ktoś inny mógł uzyskać dostęp do Twojego kodu PIN lub danych zabezpieczających lub uzyskać dostęp do Twojego konta bez Twojej zgody, musisz natychmiast powiadomić o tym Dystrybutora, dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta Dystrybutora z numeru telefonu powiązanego z Twoim kontem Paysera lub logując się na swoje konto na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej Dystrybutora. Opłaty za połączenia będą naliczane według standardowych stawek krajowych. Używanie Twojej karty zostanie natychmiast zawieszone, a konto Twojej karty płatniczej „Visa“ zostanie zablokowane. Jeśli zgłosisz zagubienie karty, a później ją odnajdziesz, nie będziesz mógł dalej korzystać z karty. Przetnij kartę na pół przez pole podpisu, pasek magnetyczny i chip.

Na Twój wniosek skierowany do Dystrybutora i po dostarczeniu przez Ciebie informacji oraz wykonaniu innych wymaganych czynności, my lub, na nasz wniosek, Dystrybutor, przeprowadzimy dochodzenie w sprawie wszelkich spornych transakcji oraz wszelkich przypadków niewłaściwego użycia Twojej karty lub konta.

Jeśli dochodzenie wykaże, że autoryzowałeś sporną transakcję lub działałeś w złej wierze lub w wyniku rażącego zaniedbania (na przykład nie zachowując swojej karty, danych bezpieczeństwa lub kodu PIN, lub nie powiadamiając Dystrybutora natychmiast po uzyskaniu informacji o utracie, kradzieży lub nieautoryzowanym użyciu karty lub konta), kwota transakcji nie zostanie Ci zwrócona i będziesz w pełni odpowiedzialny za wszystkie straty poniesione w wyniku nieautoryzowanego użycia karty lub konta.

Jeśli badanie wykaże, że nie działałeś w złej wierze ani nie dopuściłeś się rażącego zaniedbania, Twoja maksymalna strata lub odpowiedzialność wobec nas i naszego Dystrybutora z tytułu jakiejkolwiek nieautoryzowanej transakcji będzie ograniczona do 50 euro, a my lub, na nasze żądanie, Dystrybutor zwrócimy Ci pieniądze z transakcji tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż do końca następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostaliśmy o tym powiadomieni przez Ciebie.

18. Czy możecie zablokować transakcję bez mojej zgody?

Możemy, według naszego uznania lub na wniosek Dystrybutora, odmówić realizacji Transakcji w następujących przypadkach:

 • jeśli mamy uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa Twojej karty lub konta lub podejrzewamy, że Twoja karta lub konto są używane nielegalnie lub do nielegalnych celów;
 • jeśli w chwili dokonywania transakcji na Twojej karcie płatniczej „Visa“ nie ma wystarczających środków na koncie, aby pokryć kwotę transakcji i wszelkie obowiązujące opłaty;
 • jeśli masz ujemne saldo na swoim koncie;
 • jeśli mamy powody sądzić, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu podczas korzystania z karty lub konta;
 • jeśli uważamy, że transakcja jest podejrzana lub nielegalna (na przykład, jeśli uważamy, że transakcja jest dokonywana w nielegalnych celach); lub
 • z powodu błędów, awarii (mechanicznych lub innych), lub odmowy przetwarzania transakcji przez sprzedawców, procesora płatności lub systemy płatności, takie jak „Visa“.

W przypadku odrzucenia Transakcji Dystrybutor niezwłocznie powiadomi Cię o odrzuceniu i jego przyczynach, chyba że obowiązujące prawo wymaga, aby powód odrzucenia Transakcji nie został ujawniony. Możesz skorygować wszelkie posiadane przez nas informacje, które mogły spowodować odrzucenie Transakcji, kontaktując się z Dystrybutoremw centrum obsługi klienta.

Karta płatnicza „Visa“ może również zostać trwale zablokowana i zawieszona, jeśli 3 (trzy) razy z rzędu wprowadzisz nieprawidłowy kod PIN w bankomacie lub w punkcie sprzedaży.

My lub, na naszą prośbę, Dystrybutor możemy czasowo zawiesić używanie Karty z ważnych powodów (modernizacja lub prace konserwacyjne, zmiana oprogramowania itp.).

19. Czy mogę zrezygnować z konta karty płatniczej dla klientów biznesowych i samej karty „Visa“?

Masz prawo zrezygnować z konta i karty płatniczej „Visa“ w ciągu 14 dni od daty otwarcia konta bez żadnych kar. W takim przypadku Dystrybutor zwróci Ci uiszczone przez Ciebie opłaty za wydanie karty. W przypadku poniesienia przez Dystrybutora kosztów związanych z zamówieniem Karty w Twoim imieniu, Dystrybutor ma prawo potrącić z Twojego konta opłatę za anulowanie karty. Możesz również anulować kartę po upływie 14 dni, kontaktując się z DystrybutoremCentrum Obsługi Klienta, aplikacji mobilnej lub strony internetowej, zastosowanie będą miały opłaty określone w tabeli „Opłaty i limity" (dział 33). W przypadku unieważnienia karty należy przeciąć ją na pół przez pole podpisu, pasek magnetyczny i chip.

Wszystkie opłaty i prowizje zostaną rozdzielone do czasu rozwiązania umowy, a wszelkie opłaty i prowizje uiszczone z góry zostaną proporcjonalnie zwrócone. Nie będziesz mieć prawa do zwrotu pieniędzy, które już wydałeś na autoryzowane transakcje, oczekujące lub jakiekolwiek opłaty za korzystanie z karty lub rachunku przed anulowaniem lub wygaśnięciem karty lub rachunku.

20. Czy można zlikwidować konto karty płatniczej dla klientów biznesowych „Visa“?

My lub, na nasze żądanie, Dystrybutor możemy usunąć Twoje konto i rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem co najmniej dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Możliwe powody anulowania umowy:

 • daty wygaśnięcia niniejszej umowy lub Twojej karty;
 • Naruszyłeś istotne postanowienie niniejszej umowy lub wielokrotnie naruszyłeś umowę i nie usunąłeś usterki w terminie;
 • Twoje działania zagrażają naszym pracownikom lub agentom; lub;
 • nie płacisz stosownych opłat lub nie pokrywasz ujemnego salda karty.

My lub, na nasze żądanie, Dystrybutor możemy również niezwłocznie unieważnić kartę lub zablokować konto karty płatniczej „Visa“, jeżeli:

 • podejrzewamy nieuprawnione użycie Twojej karty lub konta albo oszustwo;
 • w innych sprawach dotyczących bezpieczeństwa;
 • musimy to zrobić zgodnie z wymogami prawa;
 • jeśli nie zapłacisz opłat, którymi zostałeś obciążony lub nie pokryjesz ujemnego salda na karcie; lub
 • istnieją inne powody dla takich działań zgodnie z prawem lub Ogólną Umową o Usługach Płatniczych.

My lub, na nasz wniosek, Dystrybutor możemy również ograniczyć dostęp do Karty i/lub Konta, jeśli uznamy, że instrumenty te mogą zostać wykorzystane do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oszustwa lub innych celów przestępczych. Jeśli będziemy zmuszeni do podjęcia takich działań, przedstawimy wyjaśnienie (jeśli to możliwe), dlaczego takie działania muszą być podjęte, chyba że prawo będzie wymagało inaczej.

W takich okolicznościach musisz poinformować Dystrybutora o kolejnych krokach, jakie należy podjąć w związku z saldem konta. Musisz to zrobić w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania naszego zawiadomienia o zamknięciu konta.

21. Czy mogę odzyskać środki, które przelałem na swoje konto?

Możesz opróżnić swoje konto, rozliczając znajdujące się na nim środki, wypłacając saldo z bankomatu lub przelewając pieniądze na inne konto. Obowiązujące opłaty znajdziesz w tabeli „Opłaty i limity" (dział 33).

Alternatywnie możesz skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Dystrybutora i poprosić o zwrot środków na Twoim koncie, informując, że Twoja karta została zniszczona poprzez jej pocięcie. Upoważnimy Dystrybutora do bezpłatnego przekazania środków na Twoim koncie, chyba że:

 • Żądasz zapłaty przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem tej umowy;
 • rozwiązujesz tę umowę przed uzgodnioną datą rozwiązania lub wygaśnięcia; lub
 • Żądasz zapłaty ponad rok po rozwiązaniu lub wygaśnięciu tej umowy.

W takich przypadkach stosuje się dodatkową opłatę (patrz tabelę „Opłaty i limity" (dział 33)). We wszystkich innych przypadkach nie ma dopłaty za wykup pieniądza elektronicznego. Przy wykupie pieniądza elektronicznego zapłacisz standardową opłatę za przelew/wypłatę Paysera, która zależy od wybranej przez Ciebie metody przelewu/wypłaty pieniądza elektronicznego.

Środki na twoim koncie nie zostaną zwrócone, jeśli zażądasz zwrotu po upływie sześciu lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

Wszystkie środki zostaną zwrócone w euro na wybrane przez ciebie konto bankowe. My i nasz Dystrybutor zastrzegamy sobie prawo do zażądania od Ciebie przedstawienia dowodu, że konto bankowe należy do Ciebie, przed przekazaniem środków na to konto. W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych nasz Dystrybutor może poprosić Cię o dostarczenie pewnych informacji, takich jak dokumenty tożsamości, zanim będziemy mogli zrealizować Twoje żądanie zwrotu. Jeżeli z przyczyn niezależnych od nas i naszego Dystrybutora nie będzie możliwe dokonanie zwrotu środków na wskazane przez Ciebie konto, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. Dystrybutor poprosi Cię wówczas o podanie alternatywnego konta lub dodatkowych informacji niezbędnych do dokonania zwrotu/płatności.

Punkt 28 określa okoliczności, w których nie dokonamy zwrotu pieniędzy.

22. Czy pieniądze na moim koncie biznesowej karty płatniczej „Visa“ są zabezpieczone tak samo, jak na moim koncie bankowym?

Konto i powiązana z nim karta są produktami pieniądza elektronicznego i chociaż nasza działalność jest nadzorowana przez Bank Litewski, nie są one objęte Funduszem Ubezpieczeń Depozytów Republiki Litewskiej. Nie istnieje żaden inny plan rekompensaty, który pokrywałby straty związane z Kontem i powiązaną z nim kartą. Zapewniamy jednak, że wszelkie środki otrzymane przez Ciebie będą przechowywane na oddzielnym rachunku, tak aby w przypadku naszej niewypłacalności Twoje środki były chronione przed roszczeniami naszych wierzycieli.

23. Jak złożyć zażalenie?

Jeśli jesteś niezadowolony ze swojej karty lub konta albo ze sposobu ich obsługi, możesz skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Dystrybutora, aby zbadać swoją sytuację. Wszystkie skargi zostaną rozpatrzone szybko i sprawiedliwie.

Dystrybutor odpowie na wszystkie pytania dotyczące reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub listu poleconego. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania skargi. Jeśli udzielenie odpowiedzi w tym terminie nie będzie możliwe, Dystrybutor prześle odpowiedź tymczasową, a pełną odpowiedź w ciągu 35 dni roboczych.

.

Jeśli jako konsument nie jesteś zadowolony z odpowiedzi, możesz skontaktować się z organem rozpatrującym skargi konsumenckie - Lietuvos bankas, wypełniając formularz zgłoszeniowy i wysyłając go na adres wskazany na stronie internetowej organu rozpatrującego skargi konsumenckie.

24. Co robić, jeśli moje dane uległy zmianie?

Muszisz jak najszybciej powiadomić Dystrybutora o wszelkich zmianach w swoim imieniu i nazwisku, adresie, numerze telefonu lub adresie e-mail. Dystrybutor będzie korzystał z najbardziej aktualnych danych kontaktowych podanych przez ciebie, aby kontaktować się z tobą w sprawach związanych z kontem. Każda wiadomość e-mail lub SMS wysłana do użytkownika będzie uznana za otrzymaną w momencie jej wysłania. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacja nie dotrze do Ciebie, ponieważ nie powiadomiłeś Dystrybutora o zmianie swoich danych.

25. Jak przetwarzane są moje dane osobowe?

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które wykorzystujemy w celu otwarcia, administrowania i zarządzania Twoim kontem oraz świadczenia usług płatniczych na Twoją rzecz. Wyrażasz zgodę na umożliwienie nam dostępu, przetwarzania i przechowywania wszelkich informacji przekazanych przez Ciebie Dystrybutorowi w celu umożliwienia nam świadczenia Ci usług płatniczych lub wykonywania niniejszej Umowy w inny sposób. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Dystrybutor będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, zamykając swoje konto.

26. Czy niniejsze Warunki mogą ulec zmianie?

Możemy zmienić niniejsze Warunki, powiadamiając Dystrybutora pocztą elektroniczną lub w inny uzgodniony sposób, co najmniej 2 miesiące przed wprowadzeniem zmian. Uznaje się, że użytkownik zaakceptował zmiany. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, musisz powiadomić o tym Dystrybutora, zanim zmiany wejdą w życie. W takim przypadku Dystrybutor poinformuje nas o braku zgody na zmiany, a my natychmiast zamkniemy Twoje konto. Jeśli zdecydujesz się zamknąć swoje konto w ten sposób, upoważnimy Dystrybutora do bezpłatnego zwrotu pozostałych środków na Twoim koncie.

Najnowsza wersja Regulaminu, jak również wszelkie powiadomienia o przyszłych zmianach, są zawsze dostępne na stronie internetowej Dystrybutora. Należy regularnie sprawdzać stronę internetową Dystrybutora i swoje konto, aby upewnić się, że otrzymujesz aktualne powiadomienia o zmianach.

27. W jakich przypadkach biznesowa karta płatnicza i konto „Visa“ mogą nie działać?

Czasami działanie Twojej karty lub konta może zostać zakłócone, np. z powodu aktualizacji systemu. W takich przypadkach możesz nie być w stanie:

 • używać karty do płacenia za zakupy lub wypłacania pieniędzy z bankomatów i/lub
 • otrzymywać informacje o środkach na koncie i/lub ostatnich transakcjach.

Ponadto, podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, my i nasz Dystrybutor nie możemy zagwarantować, że Twoja karta zostanie zaakceptowana przez sprzedawcę lub że wszystkie Twoje transakcje zostaną zaakceptowane. Może to być spowodowane błędem systemu, przyczynami niezależnymi od nas i naszego Dystrybutora, wymogami prawnymi lub regulacyjnymi, zawieszeniem, ograniczeniem lub zamknięciem Twojego konta lub odmową jego wymiany zgodnie z niniejszym Regulaminem..

28. Nasza odpowiedzialność

Jeśli my i/lub nasz Dystrybutor nieprawidłowo potrącimy środki z twojego konta, my lub, na nasz wniosek, Dystrybutor będziemy zobowiązani do zwrotu tych środków. Jeżeli w późniejszym czasie zostanie stwierdzone, że zwrócona kwota została faktycznie prawidłowo pobrana, my lub, na nasz wniosek, nasz Dystrybutor może potrącić tę kwotę z salda Twojego konta, stosując opłatę. Jeżeli nie posiadasz wystarczających środków na swoim koncie, musisz zwrócić kwotę określoną przez Dystrybutora natychmiast na żądanie.

W przypadku nieautoryzowanego użycia środków na swoim koncie, musisz zwrócić kwotę określoną przez Dystrybutora.

Jeśli nieautoryzowane transakcje mają miejsce po tym, jak powiadomiłeś Dystrybutora o utracie, kradzieży, uszkodzeniu lub nieautoryzowanym użyciu Twojej karty lub konta, a Ty nie działałeś w złej wierze i nie naruszyłeś niniejszych Warunków, odpowiedzialność spoczywa na nas.

My i nasz Dystrybutor nie ponosimy odpowiedzialności:

 • w każdym przypadku, gdy sprzedawca odmówi przyjęcia Twojej karty;
 • za przerwę, zakłócenie lub pogorszenie jakości usług świadczonych przez nas, naszego Dystrybutora lub jakąkolwiek osobę trzecią, z której usług korzystamy my i nasz Dystrybutor w ramach wykonywania naszych zobowiązań;
 • za odmowę potwierdzenia transakcji;
 • za anulowanie lub zawieszenie korzystania z Twojej karty lub konta;
 • za wszelkie straty poniesione w wyniku niemożności użycia Twojej karty lub dostępu do Twojego konta z powodu awarii;
 • za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, które możesz ponieść, w tym utratę dochodu, reputacji, możliwości lub przewidywanych oszczędności, w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z karty, aplikacji mobilnej, strony internetowej lub konta, w całości lub w części, lub w wyniku korzystania z karty lub konta przez jakąkolwiek osobę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo wymaga inaczej);
 • z powodu jakości, bezpieczeństwa, legalności lub jakiegokolwiek innego aspektu jakichkolwiek towarów lub usług zakupionych przy użyciu karty; oraz
 • z powodu wszelkich nietypowych i nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza kontrolą naszą i naszego Dystrybutora, niezależnie od tego, jak się one pojawią.

W ramach świadczenia usług SMS Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za zaginione, opóźnione lub niedostarczone wiadomości, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne, komputerowe, internetowe, telefoniczne, kablowe, elektroniczne, związane z oprogramowaniem, sprzętem, transmisją, połączeniem, stroną internetową lub innym dostępem, które mogą zakłócić korzystanie z usług SMS.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem, oszustwem lub fałszywym przedstawieniem lub jakiejkolwiek odpowiedzialności nałożonej przez prawo, która nie może być wyłączona lub zmodyfikowana za zgodą stron.

29. Jakie opłatami zostanę obciążony (oprócz wymienionych w dziale 33)?

Dystrybutor może obciążyć Użytkownika uzasadnionymi kosztami poniesionymi w celu uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Karty lub Konta oraz odzyskania wszelkich kwot należnych w związku z działalnością Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik:

 • korzystasz z karty lub konta w celu podjęcia nieuprawnionych działań;
 • korzystasz z karty lub konta bez przestrzegania niniejszych Warunków; lub
 • zachowujesz się rażąco niedbale, np. nie przestrzegasz instrukcji bezpieczeństwa dotyczących karty lub kodu PIN lub nie powiadamiasz niezwłocznie Dystrybutora o zgubieniu, kradzieży lub użyciu karty przez inną osobę, lub o zagrożeniu bezpieczeństwa konta.

W takich okolicznościach środki z transakcji nie podlegają zwrotowi, a my lub, na nasz wniosek, Dystrybutor będziemy uprawnieni do potrącenia z konta użytkownika uzasadnionych kosztów poniesionych w celu zawieszenia korzystania przez użytkownika z Karty lub Rachunku Karty Płatniczej „Visa” oraz odzyskania wszelkich kwot należnych w związku z działalnością użytkownika.

Jeśli nie użyłeś swojej karty lub konta do żadnych nieautoryzowanych działań, nie dopuściłeś się zaniedbania i przestrzegasz niniejszego Regulaminu, maksymalna kwota, jaką możesz być zobowiązany zapłacić w związku z nieautoryzowaną transakcją dokonaną przy użyciu zgubionej lub skradzionej karty lub danych, zanim powiadomisz o tym Dystrybutora, wynosi 50 euro.

W dodatku my lub, na nasze żądanie, Dystrybutor, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, jeśli będziemy musieli ręcznie przetworzyć płatność lub poprawić błąd spowodowany z Twojej winy lub zaniechania.

30. Czy mam prawo udzielać dostępu dostawcom stron trzecich?

Możesz zapewnić regulowanym dostawcom zewnętrznym (TPP) (w tym dostawcom usług informacji o koncie (AISP) i dostawcom usług inicjowania płatności (PISP)) dostęp do swojego konta z kartą płatniczą „Visa” w celu dokonywania płatności, uzyskania informacji o stanie konta lub uzyskania informacji o poprzednich transakcjach.

Przed wyrażeniem zgody dla TPP należy:

a) upewnić się, że TPP jest należycie upoważniona i posiada wszelkie niezbędne zezwolenia;
(b) zweryfikować poziom udzielonego dostępu, sposób korzystania z konta oraz zakres, w jakim dane użytkownika będą udostępniane osobom trzecim; oraz
(c) uświadomić użytkownikowi jego obowiązki i prawa wynikające z Umowy TPP, w szczególności prawo do wycofania zgody na dostęp do konta.

Możemy odmówić dostępu TPP do konta, jeśli Dystrybutor ma wątpliwości co do legalności dostępu lub wykorzystania konta.

Ani my, ani nasz Dystrybutor nie ponosimy odpowiedzialności i nie uczestniczymy w zawieraniu jakichkolwiek umów między użytkownikiem a firmą TPP. Z zastrzeżeniem praw przysługujących użytkownikowi do zwrotu pieniędzy zgodnie z niniejszym Regulaminem, ani my, ani nasz Dystrybutor nie ponosimy odpowiedzialności za:

.

a) wszelkie szkody wynikające z korzystania z TPP i zawarcia Umowy TPP; oraz
(b) wszelkie działania podjęte przez TPP w celu zawieszenia lub zakończenia korzystania przez użytkownika z jego usług oraz wszelkie straty z tego wynikające.

31. Czy mogę przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inne osoby?

Nie możesz przenieść żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inną osobę bez uprzedniej pisemnej zgody nas lub naszego Dystrybutora. My i nasz Dystrybutor możemy przenieść korzyści i obciążenia wynikające z niniejszych Warunków na dowolną inną osobę w dowolnym momencie, informując Cię o tym z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli to zrobimy, nie będzie to miało wpływu na prawa użytkownika.

32. Prawo właściwe

Niniejszy regulamin należy interpretować zgodnie z prawem Republiki Litewskiej i podlega on wyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Litewskiej.

33. Jakie obowiązują opłaty i limity?

Opłaty i limity są zawsze podawane przez Dystrybutoraw internecie.

34. Jak są przechowywane moje środki?

Należy pamiętać, że karta płatnicza „Visa” oraz konto dla klientów biznesowych są produktami pieniądza elektronicznego i chociaż nasza działalność jest nadzorowana przez Bank Litwy, nie są one objęte Funduszem Ubezpieczeń Depozytów Republiki Litewskiej. Zapewniamy jednak, że wszystkie środki otrzymane przez Ciebie będą przechowywane na wydzielonym rachunku, tak aby w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności spółki UAB „Finansinės paslaugos „Contis“ Twoje środki były chronione przed roszczeniami naszych wierzycieli.