Zarządzanie rachunkami oraz identyfikacja dla klientów prywatnych

Opłatę za obsługę konta zaczynamy pobierać wówczas, gdy klient całkowicie nie korzysta z konta już najmniej przez 2 lata. Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie wydatków na obsługę konta aż na koncie nie zostanie środków i ono będzie automatycznie zamknięte. O pobieranej opłacie klient jest zawsze informowany zawczasu pod wszystkie znane dla nas adresy e-mail.

Usługa Koszt
Otwarcie lub zamknięcie rachunku w systemie Bezpłatnie
Otwarcie lub zamknięcie rachunku w oddziale Paysera (tylko na Litwie) 10,00 EUR
Obsługa rachunku Bezpłatnie
Obsługa rachunku, gdy klient nie logował się lub nie wykonał ani jednej operacji płatniczej na rachunku przez 2 lata* 2,00 EUR / mies.
Opłata za przeniesienie / administrowanie środkami zmarłego klienta 10,00 EUR

* Jeśli na rachunku nie ma, lub po naliczeniu opłaty nie będzie pieniędzy, rachunek zostanie zamknięty. O nałożeniu opłaty na rachunek klient zostanie powiadomiony z 2-tygodniowym wyprzedzeniem i kolejny raz, gdy rachunek będzie zamykany.

Identyfikacja klienta

Identyfikacja jest niezbędna, aby korzystać ze wszystkich możliwości konta Paysera. Identyfikacja klienta w dowolny z wybranych sposobów jest wykonywana całkowicie bezpłatnie.

Sposób identyfikacji klienta Ważne informacje
Identyfikacja klienta w Oddziale Paysera (tylko na Litwie) Należy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport
Identyfikacja klienta poprzez załadowanie dokumentów do systemu Dla wykonania identyfikacji niezbędny jest dowód osobisty lub paszport, który należy zeskanować za pomocą aplikacji Paysera
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że podczas świadczenia usług opieramy się o ocenę opartą na czynniku ryzyka, a także dążymy do odpowiedniej realizacji zasady „Poznaj swojego klienta”. W związku z tym, przed otwarciem rachunku Paysera, możemy Cię prosić o podanie innych, wyżej niewymienionych dodatkowych dokumentów i (albo) dodatkowych wyjaśnień w formie pisemnej.W przypadku rozwiązania przez Klienta (użytkownika) Umowy ramowej (ogólnej), saldo środków na rachunku klienta może być przelane, bez pobierania opłat, na rachunek bankowy klienta, albo wypłacone gotówką w oddziale „Paysera LT”, UAB, pod adresem ul. Pilaitės pr. 16, Wilno.