+

Kategoria projektu Paysera

Ceny są podzielone na kategorie dlatego, że niektóre sklepy internetowe wymagają większego nadzoru, mogą potrzebować dodatkowych wydatków na zmniejszenie ryzyka pogorszenia reputacji i dodatkowych wydatków prawnych w razie możliwych sporów. Dla wszystkich kategorii ceny są zniżane gdy projekt osiąga większe obroty w związku z mniejszymi kosztami nie tylko dzięki dużej liczbie transakcji, ale też i lepszej znajomości, reputacji klienta i odpowiednio mniejszego ryzyka.  

Strony internetowe, sprzedające towary, które mogą być dostarczone fizycznie: odzież, obuwie, perfumy, AGD, biżuteria i inne towary (za wyjątkiem towarów III kategorii). Do danej kategorii mogą być także przypisane strony biur podróży, firm ubezpieczeniowych, a także globalnie lub narodowo uznanych organizacji wsparcia społecznego (UNICEF, Czerwony Krzyż itp.)
Obrót za otatnie 30 dni lub liczba operacji Procent Maksymalnie   Stała

Przez pierwsze trzy miesiące,
niezależnie od obrotów (dla pierwszych kroków obrotu)

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transakcji

0,90 % 0,40 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transakcji

0,85 % 0,30 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transakcji

0,80 % 0,20 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transakcji

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transakcji

0,70 % 0,12 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transakcji

0,65 % 0,10 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR i więcej
ponad 20 000 transakcji

0,60 % 0,07 EUR + 0,07 EUR
Strony, sprzedające towary lub usługi wirtualne: kupony upominkowe, wirtualne kredyty, legalną muzykę, filmy itp., а także wszystkie projekty paysera.tickets. Do danej kategorii mogą być także przypisane takie projekty, jak strony internetowe gier, portale ogłoszeniowe itp.
Obrót za otatnie 30 dni lub liczba operacji Procent Maksymalnie   Stała

Przez pierwsze trzy miesiące,
niezależnie od obrotów (dla pierwszych kroków obrotu)

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transakcji

1,40 % 2,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transakcji

1,35 % 1,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transakcji

1,30 % 1,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transakcji

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transakcji

1,20 % 0,60 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transakcji

1,15 % 0,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR i więcej
ponad 20 000 transakcji

1,10 % 0,35 EUR + 0,07 EUR
Strony, sprzedające towary lub usługi podwyższonego ryzyka: suplementy żywnościowe (za wyjątkiem aptek i dużych, uznanych firm), urządzenia do podsłuchu itp. Także, do danej kategorii są przypisywane erotyczne portale randkowe.
Obrót za otatnie 30 dni lub liczba operacji Procent Maksymalnie   Stała

Przez pierwsze trzy miesiące,
niezależnie od obrotów (dla pierwszych kroków obrotu)

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transakcji

8,10 % 12,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transakcji

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transakcji

7,20 % 9,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transakcji

6,90 % 6,00 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transakcji

6,60 % 5,10 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transakcji

6,30 % 4,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR i więcej
ponad 20 000 transakcji

6,00 % 3,90 EUR + 0,07 EUR

Przykład obliczenia prowizji 

Jeżeli firma prowadzi sprzedaż komputerów i sprzedaje na 1000 EUR, a płatność jest wykonywana za pomocą banku Luminor, to 1000 * 3% = 30 EUR, ale prowizja nie może być większa, niż 4,34 EUR, dlatego wielkość prowizji będzie tylko 4,34 EUR. Ponieważ to jest handel towarem fizycznym, należy patrzeć na oprocentowanie stosowane dla projektów 1 kategorii. Przypuśćmy, firma sprzedała towar na kwotę 10 000 EUR za ostatnie 30 dni, wówczas prowizja, zgodnie z trzecim krokiem, będzie wynosiła 0,07 EUR stałej ceny za transakcję i 0,85% od kwoty. Gdyż 0,85% od kwoty nie może przewyższać 0,30 EUR, dodawane jest tylko 0,30 EUR. Ogółem, prowizja za operację wynosi 4,34 EUR + 0,07 EUR + 0,30 EUR = 4,71 EUR.

Dodatkowe informacje

  • Prowizja jest obliczana z dokładnością do centów, zaokrąglając w większą stronę.
  • Mając kilka projektów różnych kategorii, opłaty są stosowane dla każdego projektu oddzielnie, ale obrót i liczba operacji są obliczane dla wszystkich projektów wspólnie.
  • Zwrot pieniędzy na rachunek płatnika zależy od banku płatnika. Tutaj znajdziesz opłaty za przelewy w euro i innych walutach (prowizja za księgowanie płatności nie jest zwracana).