Wszystkie państwa

Luksemburg 

Operatorzy: POST, Tango, Orange
Waluta: EUR 
Przelew środków za miesiąc bieżący jest wykonywany po 90 dniach od końca miesiąca. 

W odsetkach od kosztu SMS, bez podatku VAT. 

Cena SMS dla nadawcy Cena SMS dla nadawcy bez VAT Wypłata %
3,00 EUR 2,56 EUR 1,31 EUR 51,17 %