Operatorzy: Orange, Telenor, Vodafone
Waluta: EUR 
Przelew środków za miesiąc bieżący jest wykonywany po 60 dniach od końca miesiąca.

W odsetkach od kosztu SMS, bez podatku VAT. 

Operator Cena SMS dla nadawcy Cena SMS dla nadawcy bez VAT Wypłata %
Vodafone 1,08 EUR  0,90 EUR 0,31 EUR 34,44 %
Orange  EUR 34,44 %
Telekom 0,31 EUR 34,44 %
Vodafone 3,57 EUR 3,00 EUR 1,14 EUR 38,00 %
Orange 1,02 EUR 34,00 %
Telekom 1,14 EUR 38,00 %